Spiritüal Sır Danışmanlığı

Danışan ve danışman arasındaki belirli bir konu üzerinde çalışılacak bir protokoldür. Sırrı taşıyan danışan bu konuda spiritüal bir çözüm veya yaklaşım aramak için danışmandan rehberlik etmesini istemekle başlar. Psikoterapik ya da  bilişsel psikolojik bir yaklaşım veya uygulanış değildir. Danışan içinde bulunduğu süreci şimdiki zamanın bütünsel yaklaşımlarıyla değerlendirebileceği gibi, gelecek zaman örgüsünü de baz alarak sır terapisinde önüne çıkacak blokajları temizlemek veya tedbir almak için Spirütüalist sır terapistine başvurur.

Herkesin bildiği gibi insan yaşamında en büyük sırlar kişinin yaratıcının sadece bildiği sırlar olacaktır. Bu sırlarının kişinin ruhu üzerindeki baskı ve korkuları üzerinde yaşadığı mistik olaylar dışında, spiritüel bakış açımızın oluşturdu travmaların insan ruhuna yaptığı baskılar sonucu açığa çıkan, karabasan, kötü rüyalar, uykuda çığlık atmalar, yaşamdan zevk almama, mutluluğa kavuşmakta zorlanma, obsesif kompulsif, manik ve majör depresif vb. durumlar içinde söz konusudur.

Sır danışmanlığındaki amaç;

Kişinin bastırılmış sorun veya problemlerine karşın spiritüal yaklaşımlar sunarak; danışanın ruhunda açmış olduğu travmaların etkisini en aza indirmek veya bu travmayla başa çıkma yollarını öğretmek olacaktır.

İkinci amaç; kişinin başa çıkamadığı sorunların üstesinden gelebilmek için metafiziksel veya Parapsikolojik yaklaşımlar göstererek kişiye spiritüal yön göstermek olacaktır. Bu açılım içerisinde gerekirse kişinin inanç boyutuna göre duru görüsel yaklaşımlar gösterip, havas ilminden veya ezoterik- okultik ilimlerinden yararlanmak olacaktır.

Üçüncü amaç; Uzakdoğu felsefelerinden yararlanarak kişinin bedensel-zihinsel ve ruhsal travmalarına karşın, ruh genetiği çalışma ekolümüz olan alternatif spiritüal sır terapi ekolümüzle, kişinin ruhunda yaşadığı, ruhsal blokajları bioenerji ile temizlemek olacaktır.

Dördünce amaç; regresyon çalışmalarımızdan yaş geriletme ve temizleme veya kendi inanışı olan tekâmülsel reenkarnik (Geçmiş yaşam edinimleri) boyutunda kişiyle psikometrik trans halinde, konuları irdelemek olacaktır.

Beşinci amaç; kişinin sosyal hayat içerisinde veya inandığı metafiziksel âlemler içerisinde misyonunu açığa çıkartmak ve yaşama hedefinin amaçlarını trans halinde sunmak olacaktır.

Altıncı amaç; kişinin sosyal yaşam içerisinde hedeflediği amaca ulaşması için, çeşitli spritüel stratejiler geliştirmek, realist ve rasyonalist yaklaşımlar zaten kişinin mantık güdüsüyle hareket eder, fakat metafiziksel süreçler, mantık güdüsünün, daha da ötesinde olduğundan, akıl ve sezi bileşkesini kişiye entegre edilmesi gerekir.

Spiritüal sır danışmanlığına siz de katılabilir, metafizik uzmanı Gökhan hani ile metafiziksel ve Parapsikolojik süreçleri analiz edip, sırlarınızın, sizin üzerinizdeki negatif uzantı ve etkenlerini minimize edebilisiniz.

Spiritüal sır terapisi doktrini sadece akademik ve teknik bağlamda  gelişen zaman içerisinde günden güne yalnızlaşan insanla için geliştirdiği bir mistik buluşdur. Bu buluş Medyumik ve astrolojik öğretilerinde ötesinde bir mistik rehberlik protokolüdür.

Unutulmaması gereken en önemli terminoloji, bu maddi alemde, ezoterik ve okultik güçle yardımı olunmadan kimse hedeflediği amaca ulaşamaz. İlerleyen ve gelişen zaman içerisinde zaman üretimi ve zaman kontrolü içerisinde de mistik ve spiritüal etkileşim ve titreşimler gerekir. Akıl ve zekâ kategorisyonunda sistematik ve disipliner sezisel ve duyumsal hisler yardımı olmadımı bu hayat boş ve anlamsız olarak yaşanmaya mahkûmdur.

Dinsel felsefeler ve inançlar bile metafiziksel öğelerle kurulu sistematik disiplinlerle evrensel yaşam felsefelerini destekler. Akıl ve zekâ sadece şimdiki zaman öğesinde realist ve rasyonalist bir gerçeklik kazanır. Akıl ve zekâ herkeste olduğundan şimdiki zamanı 5 duyu organıyla herkes kavrar ve ona göre yön verebilir, Ya şimdiki zamanın, gelecek zaman öğesinde ise sadece seziler ve duyular çalışır. İşte spiritüal sır terapisinde amaç şimdiki zamanda, gelecek zamanı yaşayarak, senin yaşında olsaydım, şimdiki aklım olsaydı vb hatalar yapmazdım gibi hayata yön veren öğeleri hatasız ve doyumsal yaşatmaktır.

Spiritüal sır terapisi birebir seanslar alır, danışan ve danışman arasındaki sır söyleme ve saklama protokolü, spiritüal profesyonelliğin gerekliliğidir.

Yaşanan ve yaşatılan bu dünya da en güzel mutluluk kişinin kendi ruhunu bulması için karanlık zindanlarda olsa bile serbest nefes almayı engelleyici tüm nedenleri inadına inadına kırmaya çalışmaktır. Ruhu özgür olmadan, yürüyen bedeninin ayak izlerini görüp de ben özgürüm diyenler, asıl kölelerin kendileri olduğuna inanmazlar. İhanetin ve teslimiyetin bayrağını taşıyan kalplere de gelince sakın ama sakın unutmayın! Öyle ruhlar vardır ki! Bedeni olmadan bile bu dünyada yaşamayı bilirler.

Metafizik ilim okyanusudur. Metafizik uzmanı ise ilim okyanusunda gemisi olan kaptandır. Pusulası inanç, hedefi ise tek gerçek öz olan yaratanı ve felsefesini aramaktır. İlim okyanusunda hiçbir zaman kara görünmese bile, metafizik uzmanı; onursal asalet bayrağını, gemisinde dalgalandırmaya devam edecektir.

 

Metafizik uzmanı Gökhan Hani.