HTML Editor - Full Version

 

UZAK DOĞU MASAJ EĞİTİMİ Dilimizdeki masaj sözcüğü Arapça dokunma anlamına gelen mass ve Yunanca yoğurma anlamına gelen massein sözcüklerinden türetilmiştir. Masaj; deri, derialtı dokusu, kaslar, iç organlar, metabolizma, dolaşım ve lenf sistemlerinin mekanik ve sinirsel (refleks) yolla tedavi amaçlı uyarılması; çeşitli darbeler ve ovmalarla bölgesel kan dolaşımını artırma, damarları genişleterek dokuya daha fazla kan gelmesini sağlama yöntemidir. Masajla, yumuşak dokuları mekanik olarak uyararak sistematik manipülasyonlarla organizmada fizyolojik ve psikolojik etki yaratılır. Vücut yüzeyinde el, elektrik, su vb. aracılığı ile tedavi, bakım ve rahatlama sağlanır.

 

MASAJIN FAYDALARI:

Masaj, yara dokuları ve yapışıklıkların çözülmesi ve giderilmesinde, kas spazmı, uykusuzluk ve nevrasteni durumlarında, kas krampları ve yaralanmalarda akut devreden sonra, migren, gerilim tipi ve hipertansiyona bağlı baş ağrılarında, ağrılı adet dönemlerinde, kabızlıkta ve ağrılı noktalarda uygulanabiliyor.


Masaj uygulamaları sırasında iki etki ortaya çıkar. Bunlardan ilki uygulama bölgesinde, bu bazı durumlarda tüm vücut bazı durumlarda ise belirli bölgelerde, oluşan ısı artışı ile oluşan kan dolaşımı hızlanmasıdır, diğeri ise, belirli bölgelere yapılan baskı ile vücutta bazı hormonların salgılanmasının artması ve bu hormonların düzenleyici etkiler göstermesidir.


Masaj anında toplardamar sistemi 5-15 kat daha hızlı çalıştırıldığından dolayı kirli kanın kalbe ulaştırılması kolaylaştığından masajın kalbe ve toplardamarlara olan yardımı çok iyidir.


Masaj ile vücuttaki lenf sistemi ve hormonel sistem tetiklendiğinden, vücuttaki doğal uyarıcıların masaj yapılan bölgeye iletilmesi sağlanarak, vücudun hastalıklara karşı direnci artırılmakta ve başlangıç aşamasında olan pek çok ciddi hastalıklara çare sunulabilmektedir.

Masajın en önemli özelliği, masajın pek çok olası ciddi sağlık sorununun oluşmasını engelleyebilme özelliği olmasıdır.

Masaj anında vücudun ürettiği doğal uyarıcı endorfin salgılanarak, masaj yapılan kişide rahatlama sağladığından; Ruhsal anlamda masajı yan etkisi olmayan bir şifa verici ve metaterapi olarak görmek de mümkündür.

 MASAJ ÇEŞİTLERİ:

Klasik (İsveç)masajın sınıflandırmasında dinlendirme, iyileştirme ve kas çalışım merkezli olarak üzere üç grubun tanımı vardır.


·  Dinlendirici Masaj: Günlük yorgunlukların çıkarılması ve vücuttaki toksinlerin atılması için yapılan masajlardır.


·  İyileştirme Masaj: İyileştirme amacıyla yapılan masaj türüdür. Bir uzman tarafından yönlendirilen ve eğitim almış masörler tarafından yapılan masajlardır.


·  Kas çalışım Masajı: Sporcuların fizyolojik yapılarının ve fizik-kültür gelişmelerine yardımcı olan masaj tekniğidir. Kas çalışım masajı, klasik masajın bilinen bir türüdür.


*Klasik Masaj Teknikleri (Manipülasyonları)
*Malalama (Öfloraj, Stroking) 
*Direkt (malalama) Öfloraj 
*En Direkt (malalama) Öfloraj 
*Yoğurma (Petrisaj, Kneading) 
*Sıkma 
*Esnetme 
*Çimdikleme (Pincing) 
*Sıkıştırma (Wringing) 
*Yuvarlama (Rolling) 
*Vuruş (Darbeleme, Tapotman, Perküsyon, Percussion) 
*El Kenarı İle 
*El Sırtı İle 
*Avuç İçi İle 
*Yumruk İle 
*Hacking (devamlı ve tempolu vurma) 
*Clapping (alkışlar gibi vurma) 
*Slapping (hafifçe vurma) 
*Tapping (hafifçe tıklar gibi vurma) 
*Beating (tempolu ve döver gibi vurma) 
*Pouding (havanda döver gibi vurma) 
*Noktasal Baskı (Friksiyon) 
*Sabit Noktasal Baskı 
*Dairesel Noktasal Baskı 
*Titreşim (Vibrasyon) 
*Sallama, silkeleme (Shaking)
 
 

 

Masajın Vücuda Etkileri
Masajın Mekanik Etkileri

Birincisi kasların arasında yer alan ve lenf damarlarındaki kan akışkanlığını kolaylaştırır. İkincisi ise kas yapısı üzerine olan etkisidir.

Masajın Fizyolojik Etkileri


İnsanın vücut organizmalarının bir bütün olduğu düşünülürse, teorik olarak masajın lokalden başlayarak bütününü etkileyeceği gerçekliğidir.

·  Damar, sinir ve hormonel yapıların uyarılması hücresel faaliyetleri hızlandırması.

·  Venöz dolaşımın hızlanmasıyla beraber dokuların beslenmesi ve oksijenle zenginleşmesi.

·  Venöz dolaşımının arttırılması ile metabolik artıkların dokulardan uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

·  Doku hormonlarının salgılanması ile kılcal damarların genişlemesine yardımcı olur.

·  Deri üzerinde malalamanın etkisiyle deri gerginliği ve parlaklığında artış gözükür.

 

Masajın Ruhsal Etkileri


Masaj koruyucu ve alternatif sağlık yöntemi olarak ele alındığında oldukça hümanist ve sağlık-bilinçli bir yöntemdir. İnsan yorgunluğunun giderilmesi, gerginliklerin kaybolması, iş performansının artırılması, en önemlisi kişinin kendi vücuduyla barışık olmasının,ruhsal yapıya aksettirdiği pozitif etkidir.

Masajın Genel Etkileri


Masaj sırasında öncelikle kan dolaşımı artar ki bu durum pek çok rahatsızlığın kendiliğinden düzelmesi için bile yeterli olabilmektedir. Artan kan dolaşımı ile organ ve dokulara taşınan kan artmakta ve dolayısıyla taşınan oksijende artış göstermektedir. Bilindiği üzere oksijen tüm organizmanın ihtiyaç duyduğu bir besin kaynağı gibidir. Organ ve dokulara taşınan oksijen o bölgelerde biyokimyasal olayların daha iyi olması ve bu reaksiyonlar sonrası vücut için zararlı olan asidik maddelerin daha az miktarda üretilmesini sağlamaktadır.

Diğer bir olay ellerle yapılan basınç sırasında lenf dolaşımının düzenlenmesidir ki bu da dokularda biriken bazı zararlı maddelerin atılmasını kolaylaştırmak için gereklidir. Cilt ve cilt altında biriken ödem ve toksik maddeler böylece birikim yerinden uzaklaştırılmaktadır. Masaj adeta bir detoks vazifesi görmektedir.

 

Masajın Faydaları ve Etki Alanı
Masajın Faydaları (Endikasyonları)

Masaj genel olarak aşağıdaki rahatsızlıkların giderilmesinde faydalıdır:

·  Yorgunluk: Kassal çalışma aralıksız sürdürülürse adına yorgunluk dediğimiz özel bir duygu oluşur.

·  Fiziksel yorgunluk: Kapasite üzerindeki kassal zorlanmalar fiziksel yorgunluğa neden olur.

·  Fizyolojik yorgunluk: uzun süreli kas kasılmalarında öncelikle sinir-kas ileti hızında düşeme olduğu tespit edilmiştir. Yani önce sinir iletisinde daha sonra kasların liflerinde fizyolojik yorgunluk gelişir.

·  Biyokimyasal Yorgunluk: kassal aktivitenin sürdürülmesi için enerji gerekir, enerji üretimi esansında bir takım yan ürünler ortaya çıkar laktik asit gibi bu kaslarda aşırı birikmesi de biyokimyasal yorgunluğa neden olur. Masaj hareketlerinde malalama ve diğer manipülasyonlar kaslardaki yorgunluğu aldığı açıklanan mekanik ve fizyolojik etkileri nedeniyle azaltabilir.

 

MASAJ HAMLELERİ:

SIVAZLAMA (ÖFLERAJ) : Klasik masaj öflerajla başlar ve öflerajla biter. Bölgesel olarak sıvazlama, tek elle, çift elle, avuç içiyle parmaklarla ya da el sırtıyla yapılabilir. Uygun bulunursa kolda veya baldırda tek elle yapılan sıvazlama sırt masajında iki elle uygulanabilir. Ayakaltında ve parmaklarda ise Öfloraj için el ayası ve parmaklar kullanılabilir. Öfleraj kalp yönüne doğru derin basınçla uygulanır ki buna derin Öfloraj denir. Başlangıç noktasına dönüşte yani ters yönde ise basınç azaltılır. Buna da yüzeysel Öfleraj denir.


YOĞURMA (PETRİSAJ) : Petrisaj kası doğrudan ele alan etkili bir masaj manipülasyonudur. Tek elle veya çift elle uygulanabilen yoğurma hareketleriyle kas, sıkıştırılır ve esnetilir. Kas, tıpkı bir hamurun yoğrulmasına benzer tarzda hareket ettirilir. Petrisaj hareketi ile sıvazlamanın tersine yüzeysel fasya ve onun altındaki dokular sıkıştırılarak esnetilir. Bu şekilde kısalmış dokuların gerilmesi ve yapışık dokuların açılaması hedeflenir. Petrisajın etkili olabilmesi için derin ve yüzeysel dokuların sıkıştırılmasından kaçınmak gerekir. Bunun için uygulama sahasının büyüklüğü azaldıkça basınçta azaltılır. Petrisaj hareketlerinin yavaş, yumuşak ve ritmik şekilde uygulanması kadar masörün dokuları tam olarak kavraması da önemlidir. Petrisajda kasa uygulanan basınç kesiklidir. Hareket kas liflerinin seyrine göre yapılmayabilir. Ancak kasın tamamı esnetilmeli ve yoğrulmalıdır. Kan dolaşımında hızlanma artık maddelerin uzaklaştırılmasını sağlar. Yoğurma hareketi kasların dinlendirilmesinde son derece etkilidir. Deride hiperemi (kızarıklık) gözlenir. Derinin kan akımında hızlanma esnekliğinde artma ve yumuşama beklenir.


FRİKSİYON: Başparmak, elin uçları veya elin bütünü ile yapılabilir. Belirli bölgeler üzerinde basınçla yapılan dairesel hareketlerdir. Dokular üzerindeki etkisi basıncın şiddetine göre değişir. Sertleşmiş deri dokularına uygulanan friksiyonda deri, deri altı doku üzerinde hareketlidir. Daha derinde kas dokusunu etkilemek amacıyla yapılacak friksiyonun basıncı ise daha fazla olmalıdır. Derin friksiyon masajında derinin kayması istenmez. Basıncın etkisini artırmak için eller üst üste konulur. Kas içindeki fibrostik nodülleri dağıtmak için yapılır. Ağrılı bir manipülasyondur. Kas içi kanamalara neden olabilir. Sırt masajında friksiyon daha çok, gergin doku sahalarının yoğun olduğu kürek kemiği etrafında kullanılır. Friksiyonda uygulanacak basınç sık olmalı fakat dokunun yapısını bozacak kadar ağır olmamalıdır. Dokunun hareket yeteneğini artırmak beklenir. Uygulama bölgesinde hiperemi oluşur.

DARBELEME (TAPOTEMENT) Kassal uyarı için yapılan bir masaj manipülasyonudur. Örneğin, sporda aktivite öncesinde hazırlık masajında kaslar darbelemeyle uyarılır. Uygulamada eller ritmik olarak o bölgeye çarptırılır. Tapotement spor dışında hastalık tedavilerinde kullanılabilir. Örneğin akciğer sekresyonlarının boşaltılması amacıyla yapılan postüral drenaj da göğüs kafesi üzerinde uygulanır. Diğer bir şekilde ampütasyonlardan sonra güdük ucunun proteze uygun hale getirilmesi ve setleştirilmesi amacıyla yapılır. Darbelemede diğer masaj manipülasyonlarında olduğu gibi dolaşımı artırıcı etki beklenmez. Damarlarda önce bir daralma ve ardından genişleme olur. Kas tonusunda hafif artma beklenir. Darbeleme sırasında dudaklarda gerilme ve kasılma gözlenir.

VİBRASYON (TİTREŞİM) : Genellikle bütün avuçla daha nadir olarak ta parmak uçlarıyla uygulanır. El kaydırmadan doku üzerinde sabit kalır veya belli bir yönde yavaşça yürütülebilir. Çok kısa frekanslarla yapılan titreşim dokuya aktarılır. En nitelikli vibrasyon elektrikli masaj aletleriyle elde edilir. Kas spazmı çözücü ve ağrı azaltıcı etkisi vardır. Kas gerginliğini giderebilen en önemli masaj hareketidir.

MASAJ ÇEŞİTLERİ

Tayland Thai Masajı
Thai masajı, temel yapısını Hint Yoga ve Çin geleneksel tıbbının oluşturduğu bu masajda çoğunlukla basınç ve germe hareketleri yapılmaktadır. Giyinik olarak yarı sert bir zeminde yapılamaktadır. Thai masajı, altmış çeşit germe, çekme, esnetme ve bası hareketleri uygulanabilen bu masaj bir buçuk saatten dört saate kadar sürebilen bir zaman diliminde yapılıp, masaj sırasında kişide her ne kadar rahatsızlık uyandırmaktaysa da uygulama sonrasında ciddi derecede fark edilebilir bir rahatlama olmaktadır.


Tayland da 2.500 yıldan bu yana yapılan ve Tayland& ın geleneksel şifa sanatlarından bir tanesi olan Thai masajının temel yapısını Hint Yoga ve Çin in geleneksel tıbbı oluşturmaktadır. Thai masajı, Uzakdoğu felsefesi ve bilgisi ışığında, tamamıyla doğal ve insan sağlığını hem zihinsel hem de bedensel yönden iyileştirmeyi amaç edinen bir uygulamadır. Teknik olarak; vücuttaki enerji akış dengesini sağlamak için enerji kanalları üzerinde bulunan noktalara pres ve eklem esnekliği ve hareketliliğini sağlamak için pasif yoga hareketlerini kapsamaktadır. Thai masajı kıyafetli bedene ve yer minderi üzerinde yapılır.


Bu yöntem pasif esneme ve yumuşak basının vücudun enerji hatlarına uygulanmasıyla yapılır. Çok eski olan bu teknik Buda zamanından gelir.  Shiatsu ve yoganın karışımı gibidir. Masörler belli noktalara basıyı baş parmakları, elleri ve ayaklarıyla uygulayarak vücudun enerji akımını canlandırır ve müşterilerine esneme dahil bazı hareketler yaptırır. Thai masajı esnekliği artırır, stresi azaltır, iç organları uyarır ve vücudun enerji sistemini dengeler


Derin Doku Masajı
Bu masaj manüplasyonların temposunun düşük ancak hareketlerin şiddetinin fazla olduğu bir masaj türüdür. Vücuttan toksin atmada çok etkin bir tür olup özellikle sert masajdan hoşlanan kişilerin tercih ettiği bir masadır. Masaj sırasında sert bası uygulanan kaslar üzerinde durularak vücudun dengesi sağlanmaya çalışılır.

Bedendeki gerginlik derin dokulara ve kaslara yerleşir, kasların ağrımasına sebep olur. Problemli bölgeler için tasarlanmış düzeltici ve terapik masajdır (zamanla oluşmuş gerginlik ve düğümlenmeler için etkilidir). Derin doku masajıyla kan dolaşımını stimüle ederek en derinde bulunan kaslardan toksinlerin arınmasını ve bu kaslara besin maddelerinin gönderilmesi sağlanır.


Derin doku masajı artrit, eklem ağrıları gibi çeşitli sorunlar yaşayan kişilere tavsiye ediliyor. Tüm beden ele alınsa da, öncelik ve ağırlık problemin olduğu bölgeye verilir. O bölgede derin doku tekniğiyle yeterince çalışıldıktan sonra, bedenin diğer kısımlarına kompresyon denen, kasları kemiklere doğru yumuşakça bastırma tekniğiyle seans devam edilir. Kronik ağrılara, spor faaliyetlerinden sonra bedendeki sızılara bu tür masaj tavsiye edilir.


Derin doku masajı bedenin doğal dengesine kavuşmasına ve baş, omuzlar ve hara noktası ve bacakların hizalanmasında yardımcı olur. Bedendeki düzensiz ve dengesiz dağılım kronik ağrılara ve beden ve zihin uyumundan uzaklaşmaya sebep olur. Beden dengeye girdikçe zihin de rahatlar ve yaratıcı olmaya ve kişi kendini daha canlı hissetmeye başlar.


Derin doku masajı bedensel, psikolojik ve ruhsal rahatlamak, blokajları çözmek, enerji akımını uyarmak için harika bir yöntemdir
 

SHİATSU
Shiatsu (şiatsu) kelimesi Japonca bir kelime olup, "parmak basıncı" anlamı taşımaktadır. Japonca da "shi" parmak, "atsu" ise basınçtır. Her ne kadar Shiatsu kelimesi parmak basıncı anlamına gelse de, aslında Shiatsu parmakların, dirseklerin, dizlerin ve ellerin hep birlikte kullanıldığı bir masaj yöntemidir.
Shiatsu, geleneksel Çin tıbbına ve Japonların tarihi masaj tekniklerine dayanan fiziksel bir terapidir. Japon türü Akupresür. Shiatsu yu akupunkturdan ayıran ve daha güçlü kılan pek çok özellik vardır.


Akupunktur ve Shiatsu, 5000 yıldan bu yana tanınan kadim meridyen (beden içi enerji kanalları) haritasını kullanmaktadır. Amaç, tıkanmış olmaları muhtemel enerji dağıtım noktalarına iğne batırmak ve batırılan iğneyi, içeride çevirip bir vakum yaratarak, noktanın meridyenin diğer bölümlerinden kendine doğru enerji çekmesini sağlamaktır. Böylece, beden içi enerji dolaşımı yeniden dengeye girecektir.


Ağrıyan noktalara ve akupunktur noktalarına veya meridyen boyunca, dairesel şekilde hafif bastırarak masaj yaparak birikmiş enerji çözülür ve vücudun kendi kendini iyileştirme gücü tetiklenir. Ki denilen hayat enerjisinin aktığı meridyenler (kanallar) üzerindeki belirli noktalara uygulanan basınç sayesinde vücudun çeşitli bölgelerinde bulunan gerginlikler ve kasılmalar giderilir. Önemli bir tedavi ve iyileştirme yöntemi olan Shiatsu, aynı zamanda sağlıklı kişilerin sağlıklarını korumasına da katkı sağlar. Bu yöntem, iğnesiz akupunktur ve "accupressure" olarak da bilinir.


Shiatsu nun yararları:
Temel amacı bedenin bağışıklık sistemini güçlendirmektir. Bununla birlikte, bel/boyun/sırt ağrıları/fıtıkları, adale kasılmaları/gevşemeleri ve -kanser dışında kalan- her türlü iç organ hastalıklarının sağaltılmasında çok etkin ve kesinlikle yan etkisi bulunmayan bir masaj yöntemdir.


Shiatsu kas dokusunun esnekliği artarak kişiye huzur verir, zihnini berraklaştırır, baş, sırt, bel, boyun v.s. ağrılarını geçirir, iç salgı bezlerinin ve iç organların çalışmalarını düzenler, sindirim sistemi, romatizma, kireçlenme v.b. sorunlarda etkilidir, sinir sisteminin düzenli çalışmasını sağlar, stresin etkilerini azaltır ve giderir, nihayet uykunun kalitesini yükseltir. Shiatsu'nun hiçbir yan etkisi yoktur.


*Deriye esneklik kazandırır. 
*Dolaşım sisteminin gelişmesini sağlar. 
*Kas sistemini geliştirir. 
*Kemik yapısının iyileştirilmesine yardım eder. 
*Sindirim sisteminin fonksiyonlarını destekler. 
*Hormonel dengenin korunmasına yardımcı olur. 
*Sinir sisteminin fonksiyonlarını düzenler


Rahatlama Masajı

Bu masaj ile vücudu rahatlatan ve tazeleyen teknikler kullanılır. Sinirler rahatlatılır ve iç huzur sağlanır. Baştan ayağınıza kadar yapılan hassas ama aynı zamanda derine inen masaj sayesinde gerilimler rahatlatılır ve yepyeni bir yaşam sevinci hissedersiniz.


Genellikle vücudun güne zinde başlamasına ya da yaşamın gündelik yorgunluk ve sıkıntılarından kurtulmak amacı ile yapılan genel dinlenme ve gevşeme yöntemi olarak kullanılan masaj türüdür. Önemli olan masaj yaptıran kişinin rahat ve keyifli bir ortamda kendini zinde ve dinlenmiş hissetmesinin sağlanabilmesidir.
Genellikle masaj yağı ile yapılır ancak isteğe bağlı olarak bazı durumlarda kayganlaştırıcı malzeme kullanmadan da klasik masaj uygulamak mümkündür. Öfleraj, petrisaj, friksiyon, Tapotman ve vibrasyon manüplasyonlarını içeren batı tekniği ile yapılan bir masajdır.


Taş Masajı (Stone )
Sıcak volkanik taşların vücudun belirli bölgelerine yerleştirilerek ovulması şeklinde uygulanan bir yöntemdir. Sıcak ve kaygan bir his uyandıran volkanik taşlar vücutta biriken stresi de çekme özelliğine sahiptir. Öz yağların kullanıldığı bu tedavi stres ve sırt ağrılarına iyi gelmektedir. Vücutta 12 ayrı meridyen üzerinde tam 12 tane taş kullanılır. Vücudu gerginleştirerek, elektro-manyetik enerjiyi alarak, kötü enerjiden insanı uzaklaştırır. Bel ve sırt ağrılarına ise mıknatıs taşları basıncı uygulanır.Bu masaj türü aslında radyastezik bir etkileşimdir.

 

 

Lenfatik Drenaj


Lenfatik dokularda tutulan sıvıların sirkülâsyonunu, toksin ve aşırı sıvıların atılmasını sağlayarak canlandıran masaj tekniğidir.
Lenfatik sistem, kan dolaşımına bağlı, vücuttaki atık maddelerin atılmasını sağlayan sistemdir. Kilo ve selülit problemlerinde önemli rolü vardır.
Bir bölgede yağlanma ve selülit varsa o bölgedeki dolaşım ve lenf sistemi yavaşlar. Zayıflama tedavilerinde ilk yapılması gereken, sorunlu bölgedeki kan ve lenf dolaşımını düzene sokmaktır. Bu sayede söz konusu bölgede oluşan atık maddelerin atılması mümkün olacak ve tedaviden maksimum sonuç alınabilecektir.
Lenf Drenaj diyet ve sporla verilen kilolar sonucunda vücudu sıkılaştırmak, metabolizmayı hızlandırmak, vücutta biriken toksin ve ödemi atmak, dolaşım bozukluğu problemlerini en aza indirgemek, lokal olarak yağların biriktiği bölgeleri toparlamak, dilediğiniz ölçülere ve vücut şekline kavuşabilmek için uygulanan bir yöntemdir.

MLD (Manüel Lenf Drenaj) Masajı


MLD (Manüel Lenf Drenaj) Masajı, diğer masajlara oranla çok hafif, monoton ve sürekli tekrar eden hareketlerden oluşur. MLD Masajı, vücudun uç noktalarından kalbe doğru, lenf akışını takip ederek, tek yönlü yapılır.

MLD Masajı, Lenf sisteminin elle manipüle edilerek bloke olmuş lenf sıvısının serbest akımının sağlanması tekniğidir. Sempatik Sinir Sistemi ne etki ederek, ağrıları azaltır ve derin rahatlık sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve lenf akımını hızlandırır. 


MLD güzellik ve estetikte de oldukça iyi sonuçlar verir. Ancak güzellik uygulamalarında (selülit gibi) Lenf Drenaj makinelerle, bölgesel çalışılarak uygulanmaktadır. MLD Masajının güzellik amaçlı kullanılması halinde, ciltteki kırışıkların, yara izlerinin ve lekelerin hafifletilerek cildin, iyileşme ve gençleşme sürecine destek olunabilir. Çünkü MLD Masajı, ciltteki kolojen üretimine destek olur ve bu sayede cilt sıkılaşır. MLD Masajının cildi toparlamasının ve canlandırmasının da nedeni budur.

Agrimony (Kasıkotu) - Zihinsel sıkıntılar
Aspen (Toz ağacı) - Bilinmeyen korkular
Beech (Akgürgen) - Tolere edememek
Centaury (Kantaron) - Zayıf irade
Cerato - Danışma ve onaylanma ihtiyacı duyma
Cherry Plum (Erik ağacı) - Aklını kaçırma korkusu
Chestnut Bud (Kestane tomurcuğu) - Hatalardan ders çıkaramama 
Chicory- Bencilce mülkiyet düşkünü olma

Clematis (Orman asması) - Hayalperestlik, ilgi dağınıklığı
Crap apple (Yaban elması) - Kendine kin duyma
Elm (Karaağaç) - Çok büyük sorumluluk hissi
Gentian (Centaniye) - Cesaretsizlik, ümitsizlik
Gorse (Katır tırnağı) - Umutsuzluk
Heather ( Funda) - Ben merkezcilik, bencillik
Holly (Çoban püskülü) - Kin, düşmanlık, kıskançlık
Honeysuckle (Hanımeli) - Geçmişte yaşamak
Hornbeam (Kayın) - Pazartesi sendromu  duygusu
İmpatients (Sabırotu) - Sabırsızlık
Larch (Şimal çamı) - Kendine güvensizlik
Mimulus - Bilinenlerden korkma
Mustard (Hardalotu) - Derin kasvet duygusu
Oak (Meşe) - Tükenmiş olmak ancak mücadeleyi sürdürmek
Olive (Zeytin ağacı) - Enerjisizlik
Pine (Çam) - Kendini ayıplama, suçluluk duyma
Red Chestnut (Kızıl Kestane) - Diğerleri ile aşırı ilgilenme
Rock Rose - Terör
Rock Water - Kendi kendine baskı uygulama, kendini reddetme
Scleranthus - Kararsızlık
Star of Bethlehem - Şok
Sweet chesnut (Kestane) - Çok şiddetli zihinsel ızdırap
Vervain (Mine çiçeği) - Aşırı şevk, heves
Vine (Asma) - Hükmetme, esnek olmama
Walnut (Ceviz) - Değişiklikten kaçma
Water Violet (Dere Menekşesi) - Gurur, ulaşılmazlık
White Chestnut (Ak Kestane) - İstenmeyen düşünceler
Wild Oat (Yaban Otu) - Şüphelilik
Wild Rose (Yaban Gülü) - Teslimiyet, cansızlık, hissizlik
Willow (Söğüt ağacı) - Gücenme, içerleme.


Selülit Masajı


Selülit tedavisinin en önemli ayağı masajdır. Selülit oluşumunun başlıca nedeni dolaşım bozukluğudur. Kan ve lenf dolaşımındaki bozukluk ve yağ dokusundaki artış toksik madde birikimine yol açar. Selülit Masajı kan ve lenf dolaşımını harekete geçirir ve dokuların taze oksijen ile dolmasını sağlar.


Selülit Masajı, deri altı kan dolaşımını iyileştirerek damarların çapının daraltılması ve kanın bacaklardan düzenli olarak akmasını sağlar. Böylece bozuk kan dolaşımının yeniden düzenlenmesi, hücrelere daha iyi oksijen gitmesi ve toksit maddelerin vücuttan atılması sağlanır. 
Selülit tedavisinde etkili olan iki tür masaj vardır. Dolaşım masajı ve Lenfatik drenaj masajı

Dolaşım masajları


Kan ve lenfatik dolaşıma yöneliktir. Bu masaj deri altı kan dolaşımını aktive ederek, dokunun canlanmasını sağlar. Dolaşım masajı derialtı kanı dolaşımını iyileştirir. Özellikle de kanın bacaklardan göğse doğru gitmesini sağlar. Belirli noktalara parmakla bastırıldığında ve belirli lenfatik düğümler istikametinde hareket edildiği takdirde kullanılmış lenf atılıp yenilenir.


Lenfatik drenaj masajları
Lenf bezlerine uygulanan lenf drenaj masajı yöntemiyle kan dolaşımını hızlandırılarak vücuttaki ödemin ve toksik maddelerin dışarı atılması sağlanmaktadır.
Bu masajlar özellikle lenf dolaşımı üzerinde etkilidir. Lenf sisteminin elle manipüle edilerek bloke olmuş lenf sıvısının serbest akımının sağlanması tekniğidir

Bölgesel Masajlar
Baş - boyun, ense - omuz - sırt, sırt - bel, kol ve bacak gibi bölgelere yapılan ve genellikle bölgesel sorun olan bölgeye yönelik tedavi edici bir masaj uygulamasıdır. Rahatsızlık tespit edildikten veya doktor kontrolü ve tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen bir program eşliğinde uygulanır.
 

Baş-Boyun-Omuz Masajı


Sadece baş, boyun ve omuz bölgesine yönelik bir masajdır. Özellikle baş ağrısı, uykusuzluk, gerginlik, sırt ve boyun ağrıları, tutulmalar gibi sorunların giderilmesinde etkindir. Saçı ve saç derisini besleyici etkisi nedeni ile de saçın güçlenmesi ve sağlığını kazanmasında çok faydalıdır.

Sırt Masajı


Gerginliği azaltır, sırt kaslarını gevşetir, ağrı ve tutulmaları engeller. Kamburlaşma, ağır yükler taşıma, kötü oturma pozisyonu, uzun süre ayakta durma, kasların gerilmesine ve düğümlenmesine neden olur. Masaj kasları gevşeterek acı ve ağrıları hafifletir. Sinirler omurgadan başlayarak tüm vücuda dağıldığı için masaj doğrudan sinirleri etkileyerek sinir sistemini rahatlatır. Yavaş ve ritmik hareketlerle sakinleştirici yada hızlı ve çabuk hareketlerle canlandırıcı etki yapar.

Bacak ve Ayak Masajı


Bu masaj uzun süre ayakta kalmaktan kaynaklanan ağrıları gidermeye, egzersiz sonrasında yorgun kasları dinlendirmeye yardımcı olabilir. Kan dolaşımı ve lenf sistemini uyarır ve böylelikle bu bölgeye yapılan düzenli masajlarla uylukların pürüzsüzleşip güzelleşmesini sağlayabilirsiniz. Kötü duruş, sırt ağrısı ve bitkinlik farkında olmadığınız ayak sorunlarından kaynaklanıyor olabilir. Ayaklarınıza yaptıracağınız düzenli masaj seansları sayesinde tüm vücudunuzu gevşetip canlandırarak yorgunluğunuzu atabilirsiniz.

Lomi Lomi Hawaii Masajı


Hawaii dilinde, masaj anlamına gelen "Lomi Lomi" bir veya birden fazla masajcı tarafından yapılan yumuşak Hawaii Masajıdır. Sırt ve karın bölgesi üzerinde el ve kol gezdirme. Egzotik tomurcuk kokular ve şifa vaat eden şarkılarla insan adeta rahatlamaya itilmekte.


Lomi Lomi,  benzeri masajlardan farklı olarak rahatlatmak amaçlı uygulanan bir tekniktir. Güzel bir dans gibi tek bir seferde gerginliğin içinden mutluluk ve rahatlamayı ortaya çıkarır. Lomi Lomi binlerce yıldır pasifikte uygulanmaktadır. Pololu Lomi, bu masajı bir annenin dokunuşuna benzetmiştir. Oluea Lomi ise, ruh, beden ve beyinin uyum içerisinde çalışmasını sağlar demiştir. Oluli Lomi ise, hayat enerjisini harekete geçirdiğini söylemiştir. Lomi Lomi yumuşak dokunuşlar olarak ta adlandırılır. Yumuşak bir şekilde kaslara derinlemesine çalışılır. Akıcı dokunuşlar, bedenin bütününü terbiye ederek klianterin rahatlamasını sağlar. 

Lomi Lomi Masajı Amerika ve Avrupa da hızla yayılan bir masaj tekniğidir. Ruh ve bedeni aynı derecede dinlendiren bu terapi, geleneksel olarak Hawaii adalarındaki Şamanist Kahuna şifacıları tarafından tapınak masajı  olarak özellikle üst yöneticilere ve krallara yapılırdı. Lomi Lomi Masajı sıcak hoş kokulu yağlar ile uzun uzun rahatlatıcı masaj hareketleri, çok yavaşça ve saygılı yapılan mobilizasyon teknikleri ile uygulanmaktadır. 


Eski Hawaii Huna felsefesine göre, her insanın içinde problemlerini çözebilen pozitif güçler vardır. Lomi Lomi Masajı bu pozitif enerjileri uyandırmayı yardımcı olur.
Lomi Lomi, tarihçesi çok eskilere dayanmaktadır; ayrıca Huna olarak bilinen felsefenin bir parçasıdır. Huna'nın temeli sevgiyi ve harmoniyi aramaktır. Uzun, sürekli, akıcı ve yumuşak dokunuşlarla hücrelerimize işlemiş olan eski inanışları ve bizi sınırlamayan davranışları ortadan kaldırarak bedenin rahatlamasını sağlar. 
İnsanlar, genellikle anıların, inançların ve diğer programlamaların beynimizde bulunduğunu düşünürler fakat aslında tüm hücrelerimizde depolanmaktadırlar. Havaililer bir düşünce yada inanışın da, kas gerginliği kadar enerji akışını bloke ettiği düşüncesiyle enerji akışını dönem dönem incelerler. Lomi Lomi, enerji akışını yeniden yönlendirirken blokajları da ortadan kaldırır.


Hawaii'den tüm dünyaya yayılan Lomi Lomi masajı eski çağlarda devlet adamlarının savaş kararları almadan önce yaptırdıkları bir masaj biçimi. Kahuna şifacıları tarafından yapılan Lomi Lomi masajının en önemli özelliği masaj sırasında sağladığı gevşeme ile karar alma mekanizmalarını harekete geçirmesi. Masajın etkileri diğer masajlar gibi uygulandıktan hemen sonra değil takip eden iki - üç gün içerisinde hissediliyor. Bu nedenle tatil köylerinde Lomi Lomi masajı yaptıranlar 'tatil sonrası iş stresini yenmek ve etkili kararlar alabilmek' için tatillerinin son günlerinde bu masajı yaptırmayı tercih ediyor. Masajı kadınlardan çok erkekler tercih ediyor.


Lomi Lomi Nui


Lomi Lomi nin farklı ve daha spritüel bir kolu olan Lomi Lomi Nui, Özellikle Hawaii de uygulanan farklı ve törensel bir masaj türüdür. Orijinalinde deniz kıyısında havlu ve çarşaf kullanılmaksızın masaj yatağı üzerinde çıplak vücuda uygulanan, vücudun daha çok kol ve dirsek bölgesi ile yapılan ritmik ve akışkan bir masaj türüdür. Su bazlı yağlar kullanılarak yapılır. Masaj sırasında kötü elektriği atmak için dua edilir ve belirli ritüelleri vardır. Terapistin hareketleri daha çok bir dansı andırır ve masaj hizmeti alan kişi çevresinde armoni içinde dönülerek yapılır. Eğlenceli ve çok değişik bir uygulamadır.


Hawaii de tapınak masajlarının kraliçesi olan lomi lomi nui, eski Hawaii kültürünün ruhani bir bölümüdür. Değişen ve birbirine bağlı, alt kol ile yapılan uzun ve akıcı masaj hareketleri ve dirsek yardımıyla eklemlerin gevşemesi, ruhun serbest kalması sağlanır ve derin bir rahatlama hissi uyanır.
Sevgi dolu, insanı sarmalayan bu dokunuşlar, hoş kokulu ılık vücut yağları ve Hawaii müziği eşliğinde kendinizi emin ellerde hissettirir ve her yönden rahatlamayı sağlar.

Ayurveda


Hayat bilimi olarak tanımlanan ve Hinduizm den gelen deyim alternatif tıbbın temelini oluşturmaktadır. Ayurveda anlayışına göre sağlıklı bir bedene sahip olmak için, fiziksel, zihinsel, sosyal yönden aktif olmak gerekmektedir. Bu felsefeye göre beden, duyular, zihin ve ruh bir bütün olarak tedavi edilmelidir. Günümüzde uygulanan SPA yöntemleri ve terapiler Ayurveda felsefesinden esinlenmiştir.


Şu an yeni bir tıp dalı olarak bilinen Ayurveda, aslında binlerce yıl öncesine dayanan Hindistan kökenli en eski tıp sistemlerinden biridir. Ancak başta Amerikanlılar olmak üzere batılılarca tekrar gözden geçirilmiş ve modernize edilmiştir. 1990 yılı Ocak ayında, dünyada birçok ülkenin bir referans merkezi olarak kabul ettiği Amerikan Konseyi'nce, legal, tavsiye edilecek bir tıp dalı olarak kabul edilmiştir.


Kelime anlamı olarak (Ayur) yaşam ve (Veda) bilgi, yani yaşam bilgisi demektir. Amaçları hayatı uzatmak, mükemmel sağlığı yaratmak ve hastalıkları, bozuklukları vücuttan uzaklaştırmaktır. Ayurveda'nın esas önemli noktalarından biri de insanı, beden ve zihinle bir bütün olarak görmesidir. Ve onun tüm unsurlarını bir arada uyumlu ve dengede tutmaya çalışmasıdır.
Ayurveda  tedavide ve hastalıkları önlemede 6 temel ilkeyi kullanır:

1. Diyet
2. Yaşam tarzı
3. Ev ilaçları
4. Pancha Karma (arındırma)
5. Bitkisel Karışımlar
6. Marma (zihnin nasıl çalıştığını anlatan Ayurvedik bir sanat ve bilimdir)


 

Ayurveda, evrenin 5 temel prensibi (Enerji, Hava, Ateş, Su, Toprak) ve bunların birbirleri ile olan ilişkisine dayanan Tridosha Teorisini baz alır.
Her insanda egemen olan bir, bazen iki, hatta daha çok olarak üç doşa (dosha) vardır. Bu doşalar kişiye bütün önemli özelliklerini verirler, böylece hiç kimse bir diğerinin aynı olamaz. Eğer bu doşalar dengeden çıkarsa, artarsa ya da azalırsa hastalıkların yolu açılmış olur. Mükemmel bir sağlık için kişinin kendi beden tipini, yani doşa tipini bilmesi çok önemlidir. Başlıca üç grup doşa vardır; Vata, Pitta, Kapha. Bu doşalar temel olarak beş elementten; enerji, hava, su, ateş ve topraktan oluşurlar.

1. Doşa Vata (boşluk ve havadan oluşur): Özellikleri; değişken, kuru, hafif, soğuk, küçük, hareketli ve sert olmasıdır. Diğer doşalara liderlik eder. Vücutta enerji ve hareketi sağlar, sinir sistemini çalıştırır. Konuşma, duyu ve hareket organları, nefes alıp vermek, bağırsak ve idrar yolu hareketleri hep bu doşa tarafından yönetilir. Anormal çalıştığında, arttığında, sinirlilik, gerginlik, uykusuzluk, dinlememe, kuruluk, kabızlık, ağrı, endişe, gaz, üşüme, kasların seğirmesi gibi durumlar meydana gelir.

2. Doşa Pitta (ateş ve nemlikten oluşur): Özellikleri; sıcak, keskin, hafif, yağlı, hafif sıvı, asidik, acı, ekşi, kokulu olmasıdır. Bağırsakları boşaltıcı etkisi vardır. İştah, susuzluk hissi, ısı dengesi, görme, cilt rengi ve keyif alma bu doşa tarafından yönetilir. Dengede olmazsa aşırı sıcak ve yanma hissi, cilt ve görme problemleri, ülser, kötü koku, kızgınlık, aşırı acıkma, susama, yüzde kızarıklık, terleme oluşur.

3. Doşa Kafa (su ve topraktan oluşur): Özellikleri; yağlı, soğuk, ağır, yumuşaklık, parlaklık, sağlamlık, tatlılıktır. Vücuda kuvvet, destek ve cesaret verir. Bağışlama, iyileşme gücü sağlar. Dengede olmazsa, fonksiyonlarda ağırlık, şişmanlık, aşırı yavaşlık, donukluk, depresyon, alerji, kaşıntı, aşırı uyku gibi problemler ortaya çıkar.


Ayurveda insanlar gibi, günü ve mevsimleri de Doshalarla ifade ederek birbirinden ayırır. Günün değişik zamanları ve mevsimlerin insanları farklı şekillerde etkilediğini göz önüne alır. Bireylerin Prakrutisini gün ve mevsimlerin bölümleri ile ilişkilendirerek yaşam rejimleri tavsiye eder. Böylece bireylerin doğa ile uyumunu sağlayıp hastalanmalarını engelleyerek yaşlanmalarını geciktirme yoluna gider.

Ayurveda Masajı


Ayurveda masajı beden ve zihni bir bütün olarak ele alır. Bu masaj uygulamasında bedenin kendini onarması, tazelemesi, yenilemesi, zihnin de sakinleşip dinginleşmesi için beden sistemlerine gerekli yaşam enerjisi sağlanır. Bedende birikmiş bütün olumsuz enerjiyi temizler, kaslardaki gerilimi rahatlatır, bedeni güçlendirir, erken yaşlanmayı ve kırışıklıkları durdurur. 


Kişileri stresten uzaklaştırıp rahatlamasına, kaslardaki ağrıların azalmasına ve uykuların düzenlenmesine yardımcı olan bir masaj türüdür. Ayurveda'nın en güçlü koruma ve gençleştirme yöntemi 'Pancha karma'dır. Bu yöntem, fizyolojik arınma kürü esnasında uygulandığı gibi, kürden bağımsız olarak da uygulanabilir. Arınma kürü, ağızdan alınan yağlarla uygulandığında içerden yumuşatılan toksinler, yerlerinden sökülerek boşaltım sistemine yönlenmesine yardımcı olur. 

 

Çampisaj  (Champissage) Aromatik Hint Baş Masajı 


Çampisaj, 5000 yıldır Hindistan da uygulanan yaşam bilimi olan Ayurveda nın içinden doğmuştur. Ayurveda felsefesine göre, sağlıklı bir beden için masajın iki önemli rolü vardır: Hücre ve dokuların beslenmesi, bedenin toksinlerden arınması. Çampisaj üst beden, sırt, omuz, boyun, saç derisi, saçlar ve yüze hoş kokulu Özyağlarla uygulanan; özel tekniğiyle kasları rahatlatarak kan dolaşımını hızlandıran bir masajdır.


Dış etkenlerin başında gelen stres, üst beden ve baş bölgesinde enerjinin bloke olmasına neden olur. Bu tutma yoğunlaşma bozukluğu, depresyon gibi zihinsel; kas tutulmaları, baş ağrıları gibi fiziksel sıkıntıları meydana getirir. Çampisaj zihni dinlendirir ve rahatlatır; bedenimize sıkışıp kalmış duygusal sorunlarımızdan arındırır.  Böylelikle dinlenmiş bedenin iyileştirme gücü ortaya çıkar.


Çampisajın dinlendirici ve rahatlatıcı etkisi uygulanan masajın tekniği ve kullanılan yağların özelliğinden kaynaklanır.  Marma noktaları,  çakra dengeleme ve kişiye özel bitkisel özyağ karışımları ile 40 dakikalık masaj kişiye rahatlamanın yanında mükemmel bir arınmışlık hissi ve denge sağlar. 


Aşağıda açıklanan dört konu (Marma noktaları, çakra dengeleme ve hoş kokulu özyağlar) Çampisajın özünü oluşturur. Her bir konu kendi içinde bir felsefeye dayanır ve doğru uygulandığında çok etkilidir.  Çampisaj basit bir baş masajından öte bu özel teknikleri içerdiği için uygulamanın neticesi mükemmel sonuçlar verebilir.  Zihinsel arınma, ruhsal denge, fiziksel rahatlama ve derin dinlenmeyi kim istemez!

Marma noktaları nedir? Çampisaj uygulamasında nasıl fayda sağlar? 


Marma nın kelime anlamı saklı ve hayatidir.  Hint enerji sistemine göre bedenin enerji merkezleri Marma noktaları olarak tanımlanır.  Çin tıbbından bildiğimiz akupunktur noktaları ile eşdeğerdir ancak akupunktur noktaları kadar küçük, belirgin ve sık değildir.  Marma noktaları Hint kültüründe asırlardır şifa için kullanılmaktadır.


Marma noktaları fiziksel ve enerji bedenlerin buluşma noktası olarak ta görülür. Geleneksel olarak masaj uygulamalarında bu noktalar çok önemli rol oynar; kaslar, organlar dokular ve sistemlerle bağlantılı olduğu düşünülerek bedenin enerji dengesi için aktive edildiğinde beden fonksiyonları normalleşir, rahatlanır ve arınılır.


Çampisajda, ılık hoş kokulu özyağlar Marma noktalarına, parmakların dairesel hareketleriyle uygulanır ve bu noktalar aktive edilerek, masajın dengelenme, derin dinlenme ve arınma faydalarından yararlanılır. Çampisajda Marma noktaları baş, boyun ve omuzlarda meydana gelen ağrı, tutulma, düğümcük oluşumu gibi sıkıntıların çözülmesinde de kullanılır.

Çakralar ve Çampisaj 


Çakralar,  bedeni yaşamsal enerji ile besleyen enerji çemberleri olarak tanımlanabilir. Fiziksel, zihinsel ve ruhsal denge için bu enerji merkezlerinin aktif olarak çalışması gerekir ancak çocukluğumuzdan itibaren bu merkezleri kullanmasını bilmediğimiz için zamanla bloke olurlar. Belli tekniklerle Çakralar beslenerek, bedendeki enerji akışına destek olunabilir.


Çampisajda Çakraları dengelemek için uygulanan bazı teknikler kişinin enerji akışına destek olarak fiziksel ve zihinsel rahatlık sağlayabilir. Çakralarla birlikte bazı hoş kokulu özyağlar Çampisajda kullanılır. Çakralar, temsil ettiği organlar ve kullanılan hoş kokulu özyağların tablosu aşağıdaki hazırlanmıştır
 

 

 Zihinsel Sıkıntılar 


  *Stres kaynaklı sıkıntılar (depresif ruh hali, anksiyete, huzursuzluk, gerginlik, endişe, uykusuzluk vb.)  
  *Konsantrasyon bozukluğu  
  *Zihinsel yorgunluk 

 Çampisaj Nasıl Uygulanır? 


Çampisaj, oturularak yapılan ve 20 dk. süren seri bir masajdır. Hindistan cevizi, zerdali çekirdeği, tatlı badem ve susam yağı ile kişinin ihtiyacına göre belirlenen aromatik özyağların karışımı ile üst bedene uygulanır. Çampisaj aynı zamanda yağsız ve kıyafetin üzerinden de uygulanabilir.