Metafiziksel Aura Temizliği

Enerji Portalları

Aura, saf bilinci sembolize eden metafizik enerjidir - tüm varlığın altında yatan ilk enerjidir. Yunanca 'Aura' sözcüğü nefes ya da havayı ifade eder.

Canlıların, genellikle aurik alan olarak adlandırılan bir enerji alanı vardır. Dışsal nesneleri algılayış biçimimiz, bireyin bugüne kadar yaşadığı deneyim tarafından zihnin durumu ve şartlandırılmasından büyük ölçüde etkilenir. Temel metafizik sorgulama, varoluşun doğası gereğidir. Metafizik genellikle hayatı ve evreni şekillendiren görünür ve görünmez kuvvetlerle ve etkileşime girdikleri karmaşık yöntemlerle ilgilidir.

 

Öyleyse Aura, hayatı etkileme potansiyeli olan ve ardından bundan etkilenebilecek bir varlık anlamına gelen karmaşık bir metafizik yapıdır. Bu, uzay ve zamanın ötesinde var olan, ancak bir canlı varlığın yaşamdan ölüme ve ötesine yolculuk sırasında hem mekan hem de zamanla etkileşime giren titreşimsel bir metafiziksel enerjidir.

 

Bizler, auranın elektro-fotonik titreşimlerin bir sonucu olduğuna inanıyoruz. Bunlar genellikle ışık veya elektrik enerjisi gibi harici bir uyarıma cevap olarak deneyimlenir. Aura genellikle bazıları tarafından bir tür elektromanyetik enerji olarak algılanır.

 

Aura, psişik deneyimler için bir portal sunduğu için gizli bilimlerin de önemli bir parçasıdır. Metafizik, bu nedenle, sıklıkla varoluş bilimleriyle ilişkilendirilir çünkü ikisi de varoluş ve yaşamın gerçek doğasını anlama arayışını paylaşırlar.

Yaşadığımız ve soluduğumuz fiziksel bedenden daha fazlası var. Eski ustalar, insan vücudunun, refah durumumuzu yansıtan 'aura' adı verilen bir enerji alanı ile çevrili olduğuna inanıyorlardı.

 

Her birimizin dış etkenler ve enerjilerle etkileşime girdiğinde titreşimsel dengesizliklere maruz kalabilecek kendine özgü bir havası var. Bu, kendi auramızı bozabilir ve etkileşim sürecinde enerji değişimini temel alarak onu olumlu ya da olumsuz olarak etkileyebilir. Bu nedenle, aurayı periyodik olarak dengelemek ve temizlemek önemlidir.

Aura temizlemenin birkaç farklı yöntemi vardır ve dünyadaki kültürlerin aura temizliği için kendi uygulamaları vardır. Enerji alanını daha ayrıntılı bir şekilde temizlemek ve dengelemek için kullandığımız ve takip ettiğimiz başlıca antik geleneklerin keşfedilmesi bir düzendir.

Daha önce de belirtildiği gibi, insan fiziksel bedeni bir ruhsal enerji alanıyla çevrilidir. Çakra, genellikle omurganın boyunca yer alan enerji girdabı olarak kabul edilen enerji merkezleridir. Uzak doğu felsefeleri çakraların tüm ana vücut sistemleri, organları ve bezleriyle bağlantılı olduğunu düşünür.

Enerjinin, bu çakralardan aktığı ve fiziksel ya da ruhsal nedenlerden dolayı tıkanmaların hastalığa ve olumsuzluğa yol açtığı gerçektir. Çakra dengeleme, vücuttaki uyum ve dengeyi yeniden sağlamaya ve sağlıklı bir enerji alanını sürdürmeye yardımcı olabilir.

 

Uzmanlığımız vücuttaki çakraları ve enerji alanlarını dengelemek için aura temizlemesinde yatmaktadır. İlahi enerji, taç çakrasından vücuda girer ve aşağı akar. Aşağıya doğru ilerlerken, enerji yolu ile birlikte yatan tüm çakraları iyileştirir. Bu, çakraların tükenmiş enerjilerini iyileştirir ve onları yeniler. Enerjiler, çoğunlukla olumsuz duygular ve etkileşimler nedeniyle tükenir.

 

Aura temizliği, çakra temizliği ile yakından ilgilidir ve her ikisi de birbirini etkiler. Aura temizliği çakraların enerjisini geri kazandıracak ve her yere uyum getirecek. Aura temizliği başarılı olduğunda, birey bazı çok güçlü endikasyonlar yaşar. Yüksek derecede artan titreşimleri ve derin bir huzur ve sükunet hissi hissedebilir.

 

Harika bir refah duygusu var ve sonunda daha rahat, güvenli, kendinden emin ve huzurlu bir düşme yaşarsınız. Aura temizlik tüm psişik kir ve kalıntıları temizler ve zihni ve vücudu tüm yüklerden kurtarır. Olumlu sonuçlar hemen dökülmeye başlar - farkı hemen anlarsınız.

 

Uzaktan gerçekleştirilebilecek bir çakra temizliği veya aura dengeleme seansından sonra, topraklanmış ve enerjik bir auraya sahip olacaksınız. Şimdi size bazı benzersiz hisler ve enerjinin size ne zaman gönderildiğini veya sizden çıkarıldığını hissetme yeteneğiniz olacak. Bir insanla her etkileşimde bulunduğumuzda, ya onlardan enerji emer ya da kendi enerjimizi tüketiriz. Aura temizliği, tüm kayıp enerjinin geri kazanılmasına yardımcı olur.

Hafiflik hissi belirgindir - sizi günlük hayata bağlayan tüm negatif enerjilerden özgür hissedersiniz. Aura temizliği, bir hüzün, öfke ve bir rahatlama hissi uyandırır.

'Metafizik' kelimesi, her şeyin özünde olanla ilgilidir; Bu, temel olan. Metafizik, görünüşlerle ilgilenmez - şeylerin ve varlıkların görünme biçimleriyle değil, gerçeklerle: her şeyin özü.

Metafiziksel şifa, bireylerin yaşamlarındaki pozitifliği, dengeyi ve uyumu geri kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlayan bir enerji şifa türüdür. Dünyada psikolojik problemlerden, zihinsel rahatsızlıklardan, depresyondan, travmadan ve diğer koşullardan muzdarip milyonlarca insan var.

Ruhların başlarındaki veya gözlerinin önündeki şeylerle yüklenmesi nadir değildir. Metafiziksel iyileştirme yöntemleri, ruhu bu tür rahatsızlıklardan kurtarmak ve refahı artırmak için tasarlanmıştır.

Metafiziksel gelişimci uzmanları ve okültistler, yaşanan sorunların temelinde çalışabilecek ritüel çalışmaları gerçekleştirmek için metafiziksel şifa yöntemleri kullanıyor. Bireyin fiziksel bedeninin enerji yapısını inceliyoruz ve vücudun kendisini daha hızlı bir şekilde iyileştirmesini sağlamak için enerji alanını dengelemeye yardımcı oluyoruz.

Metafizik iyileşme uygulamaları aura temizleme ilkeleri ile ortak olarak ortaktır. Araçlarımız ve tekniklerimiz, kökenlerini Endonezya'nın eski Kejawen geleneğine kadar takip ediyor. Uygulamanın özünde, çok güçlü ve insanın biliş ve anlayışının ötesinde bir süper bilince olan inancı var. Tanrı ya da her yerde yaşayan enerji olarak adlandırın, varlık hayatımızı etkileme yeteneğine sahiptir. Kejawen uygulayıcısının nihai amacı, evrensel ruhla uyum sağlamak için çabalamaktır. Bu, özünde, metafizik iyileştirmenin başarmaya çalıştığı şeydir.

Metafiziksel şifa uygulamaları, olumsuz duygu ve düşüncelerin insan sağlığını bozabileceğine ve çeşitli tür hastalıklara neden olabileceğine inanmaktadır. Günlük yaşamın stresinin, vücudun farklı bölgelerinde, ağrı ve hastalık olarak tezahür ettiğine inanılıyor.

 

Metafiziksel şifa, bedensel harikalar yaratmak için zihinsel tıkanıklıkları inceleyerek çalışır. Dedikleri gibi, hepsi akılda. Tecrübe ettiğimiz duygu ve duygu türleri ile gerçekliği algılama şeklimiz tamamen zihin tarafından yönetilir.

Sevgi ve kabul gibi olumlu duygular beden ve zihin için harikalar yaratabilirken, nefret ve öfke gibi olumsuz duygular tam tersini yapabilir. Şifacılar görünmeyen enerjilerden ve güçlerden ilahi destek arayarak çalışırlar. Sık sık, bireye istek gönderir, ruhun kendisini iyileştirmesini ister ve evrensel ruhlara süreçteki destekleri ve işbirlikleri için teşekkür eder.

Metafiziksel iyileşmenin özünde, tüm iyileşmenin, her şeyden önce, kendini iyileştirme olmasıdır. Gezegendeki her insan, kendi yara izlerini iyileştirme yeteneği ile doğar. Sonuçta, metafizik iyileşmenin başarısı, şifacıdaki bireysel yerlerin inancına ve güvenine dayanır.

 

Metafiziksel Gelişimci ve Felsefi Danışman Gökhan Hani.

Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy