HTML Editor - Full Version

 

Regresyon Transı

Geçmiş Yaşam Regresyon çalışması derinlerde saklı kalmış, bitmemiş işleri tamamlayarak şifaya kavuşmaya ve geçmişin izlerini temizlemeye yardım ediyor.

Regresyon çalışması ve Geçmiş Yaşam Regresyonu;

Depresyon, fobiler, kaygı, endişe, açıklanamayan ağrılar, panik atak, travma sonrası stres, takıntılı düşünceler, karma temizliği, ayrıca enerji alanının davetsiz enerjilerden temizlenmesi durumlarında çok etkili bir çalışmadır. 

Regresyon çalışması ile aynı zamanda şimdiki hayatınızda yaşanmış olan taciz, dayak ve sevilen birinin ölümü gibi kişide iz bırakmış olan deneyimleri çözümleyerek, bunların olumsuz izlerini dönüştürmek mümkün.

Geçmiş yaşam regresyon çalışması birey odaklı bir çalışma olmakla birlikte evrensel boyutta katkılar getiren bir çalışma. Zira bu çalışmaya katılan bir kişinin çözdüğü bir geçmiş hayat örüntüsü, o hayata ve o örüntüye dâhil olan tüm varlıkların enerji alanında bir çözülmeye yol açıyor. Böylece karmik ilişkiler ve grup enerjileri de çözülebiliyor. Yapacağınız bir geçmiş hayat çözümlemesi yanı başınızda yaşayan birinin olduğu gibi binlerce kilometre uzaklıkta yaşayan birinin de çözülme yaşamasına katkıda bulunabiliyor. Bir gece siz mışıl mışıl uyurken dünyanın hatta evrenin bir diğer ucundaki bir varlık, sizin de içinde olduğunuz enerjik bir sıkışıklığı açabilir ve siz sabah yenilenmiş ve hafiflemiş uyanabilirsiniz. Bu da regresyon çalışmasının insanlığa ve evrene yaptığı önemli katkılardan biri.

Ruh, eski yaşam anılarını, şu andaki hayatta bir anlam ifade edecek şekilde yeniden yaratarak tekrar tekrar bedenleniyor ve hayata dönüyor.Migren, tekrarlayan kâbuslar veya bir diz problemi, bize eski bir kazayı veya yarayı anlatıyor olabilir.

Şu anda huzurlu bir hayat yaşamaktan bizi alıkoyan bir boğaz ağrısı, geçmiş hayatımızda yaşanmış bir tıkanma veya boğulma olayından kaynaklanıyor olabilir.

Geçmiş hayatlarımızdan gelen travma tik anılar bilinçli farkında lığımıza, anksiyete, panik atak, öfke, depresyon, fobiler, takıntılar, tekrarlayan ilişki problemleri, kabuslar, bloke olmuş duygular ve açıklanamayan fiziksel ağrılar olarak geliyor.

Geçmiş Yaşam Regresyonu bu hayatın yanılsama ve karışıklıklarının ötesini görmemizi sağlıyor ve şimdiki hayatımızı etkileyen geçmiş hayatımıza şifa getiriyor.

Regresyon çalışması şimdiki hayatın olduğu gibi geçmiş hayatların travmatik izlerini de iyileştiriyor ve derin bir ruhsal dönüşüm de beraberinde geliyor.

REGRESYON ÇALIŞMASI 

Regresyon çalışması, bilinçli farkındalık seviyesinin altında olan geçmiş yaşam deneyimlerine olduğu gibi şimdiki hayata da odaklanmıştır.

Danışanlar geçmişten gelen ve onların zihinsel, duygusal ve fiziksel iyi oluşlarını bozan çatışma ve olayları serbest bırakabilir ve çözebilirler.

Şimdiki hayattan basit bir örnek bir fobi olabilir, daha karışık bir örnek ise hayatı tehdit eden bir olaydan gelen post-travmatik stres olabilir.

Regresyon çalışması problemin kökeni üzerinde çalışır ve güvenli bir şekilde onu dönüştürür.


                                                  

Danışanın sorunu/sorunları, terapinin diğer geleneksel formlarına yanıt vermez.

Danışan, dejavu deneyimleri şeklinde bazı geçmiş yaşam hatıralarına sahiptir.

Terapist, bunun iyi bir model olacağını sezinler.

Geçmiş yaşamların pozitif yönleri hatırlanır ve yaşamın aşamalarına ya da krizlere yaklaşımda pozitif modeller geliştirilir.

Geçmiş yaşam materyalinin akışını işaret eden olağandışı rüyalar görülür.

Genellikle geçmiş yaşamdaki bir travma ile bağlantılı olan fobilere rastlanır.

Genellikle geçmiş yaşamdaki bir travma ile bağlantılı olan migren baş ağlarına rastlanır.

Danışan, yaşamındaki bir krizin ortasındadır. İlk önce bu krizin çözüme kavuşturulması gerekir.

Danışan ya meraksızdır ya da sadece “eğlence” olsun diye gelmiştir.

Danışan dirençlidir ya da bu fikre karşı çıkmaktadır. (Yani başkalarının zoruyla gelmiştir.)

Danışan mesafeli görünür.

Danışan, şu anki yaşamında sorunlarından kaçmak ister görünür.

Geçmiş yaşam terapisi isteği, büyülü düşünceler ve gerçekdışı beklentilerin bir uzantısıdır.

Danışanı herhangi bir şekilde izleme olasılığı yoktur ya da kendisi için elverişli destek sistemlerine sahip değildir.