DİL DİYALEKTİĞİ

Ağızdan çıkan sözcükler insan ruhunun aynasıdır.İnsan kişiliğini ele veren en belirgin ve en estetik yapı;insan dilinden çıkan sözcük şekilleridir.Konuşma dili dediğimiz,sözcük tipleri biraraya gelerek ahenkli bir bütünlük oluşturur.Bu bütünlük konuşma dilinin kimyasal şifresini görür.Zihinsel gelişim ve beyin gücüyle de eşdeğer olan konuşma dili,farklı coğrafi bölgelerde linguistik karakter ve filolojik değer kazanır.

Konuşma dillerinin,dünya coğrafyasında çeşitlilik göstermesi,kültürel zenginliklerin gelişimini ve toplumsal etkileşiminin bütünleşimini sağlar. Toplumlar arası,dil kullanım diyalogları ancak kültürel entegrasyonlarda;Retorik,alegorik ve semantik dil sanatlarıyla,hitabetik gramatize de formülize edilerek temelleşir.Jargon ve transendental konuşma dilleri de daha çok akademik ve teknik sahalarda kullanılan özel diller olarak bilinir.Bu iki özel dil yapısı,kullanıldıkları alan öğretilerinin daha iyi anlaşılması ve orjinal yapılarının korunması için geliştirilmiştir.Jargon ve transendental dillerin en önemli özellikleri;

1.Mesleki açıdan,kullanılım şekillerinin sözcük yapılarını kısaltmasından dolayı zaman kazanımı sağlaması.

2.Kullanıldıkları alanlarda,bireysel veya kollektif uzmanlaşmanın motifsel iskeletini oluşturmasıdır.

Normatif dil kuralları,her ülkenin kendi dil yapısına göre biçimlenir.Normatif dil kurallarının oluşturulmasındaki amaç,konuşma ve yazma dilini,o ülke halkının kullanacağı dil bilgisine uygun gramer yapısıyla biçimlendirmek ve sözcüklere giren yabancı kelimeleri arındırmaktır.

Duru,yalın,sade ve açık konuşma biçimleri normatif konuşma dilinin kurallarıyla bütünleşir.Bazı ülkelerde birbirinden çok farklı diller kullanılabileceği gibi bazen de aynı dili konuşan fakat,farklı ağız,şive ve uslüpte gelişen dil-söz birlikleride mevcuttur.Bir ülkede yaşayan halkların,tarihsel ve kültürel değerlerinin de farklı bir yapıda geliştiğinin kanıtını sağlar.

(Anadil) Edebiyat,sanat,hukuk,felsefe ve bilim gibi alanlar,yaşanılan ülkede özgün olarak gelişmiş ise,o ülkenin konuşma ve yazma dilide gelişmiştir demektir.Makale,öykü ve araştırma yazıları okunma oranlarıyla hedeflenen kesimlere ulaşabilmişse,o ülkenin dil yapısıyla brlik oluşturduğunu ve kültürel anlamda zenginleştiğini gösterir.Evrensel anlamda kullanılan en yalın ve en basit dil alanı,edebiyat dilidir.Edebiyat dili özünü,halktan alır.Bu bağlamda roman,hikaye,şiir,masal ve destan gibi eserlerin insan zihninde imgeler aracılığıyla anlam kazanması edebiyat diliyle olur.

Edebiyat eserlerinin diğer alan ve branş eserlerinden daha fazla okunması,kendi dilini her kesim insan seviyesine indirgeyebilmesidir.Metafizik ise felsefenin özü olduğundan ve dünya da uğraşılan en zor bilgi disiplini oluşundan dolayı,kullandığı dil ağır ve zordur.Metafizik,edebiyat ile ilgilenmez,metafizik sanatla,sanatın kaynağı ile ve sanatın özü ile ilgilenir.Ya da edebiyat metafiziğin karşısında sadece bir toplu iğne kadar değerdedir.Dil diyalektiğinin özü,metafizik aksiyomlarda mana kazanır.

Edebiyat ise doğa'nın ve onun yansıması olan sanatın peşinden koşarak haz ve tasvir sanatlarıyla,kopya edilerek üretimini yapar.Yaratma kavramı,edebiyata ve insan sanatlarına mahsus bir kavram değildir.Yaratan yaratabilir,yaratanın yarattığından ancak insanlar sanatsal faaliyetlerle üretebilir,geliştirebilir veya ilerletebilir.Resim,heykel,müzik ve edebiyat sadece ve sadece doğanın ve doğadaki varlıkların yansımasının üretimidir,yaratılımı değildir.

Yaratılan varlığın,yaratma potansiyeli yoktur.Ancak metafizik sistem şunu savunabilir,kendiliğinden var olan ve hiçbir şekilde yaratılmamış ve doğurulmamış varlık olan Allah yaratabilir.Ondan başka hiçbir varlık hiçbir şekilde yaratamaz ve yaratma kapasitesinde bile olamaz.Kısaca Yaratmak kavramı kavramı yaratıcıya mahsustur.

Yada hangi alanda olursa olsun,insanın yaratma kapasitesinin sözünden bile bahsedilemez.Yaratma diyalektiği kesin şekilde metafizik aksiyomda,Yaratıcının tekelindedir.Dil diyalektiği evrimi de bu şekillerde tümevarımsal ve tümdengelimsel mantık sistemleriyle metafizik disiplinde yer edinir.Önemli olan metafiziği okumak veya tarihini bilmek değildir.Önemli olan metafizik yapacak kadar dil,mantık,sezgi,zeka,yetenek ve en önemlisi yüreğe sahip olmaktır.

Metafizik Uzmanı Gökhan Hani.

Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy