DEPREMİN PARAPSİKOLOJİK YANSIMALARI

 

Metafizik uzmanı Gökhan Hani Yaptığı çalışmalar sonucunda, büyük depremler sonrası insanların (ruh) spiritüalinde çeşitli doğaüstü yetenekler keşfetmiştir.

Profesyonel parapsikoloji araştırmalarında ancak gözle görülerek inanılacak çeşitli olay ve olgular insanları şok etse de, bu çalışmaları yerinde gözlemledik.

Çeşitli madenleri elleriyle tespit edenleri (Radyestezi), elleriyle balık yakalayanları kinetik enerjileriyle çok değişik ve doğaüstü olayları inceleme devam edecektir.

İnsan 3 boyutludur.Beden,zihin ve ruh.Somut alem dediğimiz Dünya aleminde yaşayan insanlar sadece 5 duyu organlarının var olduğunu sanırlar.Aslında Metafizik uzmanı Gökhan Hani'nin yaptığı çalışma sonucu insanlar 15 duyu organına sahip olduğunu açıklamaktadır.Maddi alem içinde 5 duyu organımız bu yaşadığımız sopmut alemi gözle algılar,hisseder,işitir,tadar ve duyar.Halbuki insan 3 boyutlu olduğundan dolayı zihnin ve ruhunda görme,hissetme,işitme,tatma ve duyma yetileri vardır.Bu yetiler parapsikolojinin temel alanını belirleyerek,manevi alem kapısınıda açar.

Atmokinesis;

Atmosferi ve atmosfer olaylarını kontrol etme yeteneğidir. Havayı ve hava olaylarını kontrol eder. Havanın nasıl olacağını önceden his ederek, yağmurun, karın veya havanın ılıman olacağını tahmin edebilir. Hava olaylarına göre ruhunun durgunluğu ve hareketliliği oluşur.

Büyük Marmara depreminde çoğu insanda bulunan bu parapsikolojik yetenek kanıtlanmıştır. Gökyüzünde çeşitli ışık ve bulut küreleri görünmeleri depreme işarettir. En son Van depreminde de bazı insanlar gökyüzünde farklı renk kümeleri ve bulutlar görmüşlerdir. Aynı şekilde Geçmiş tarihte onlarca deprem öncesi gökyüzünde farklı renk kümeleri belirerek, anlamlandırılamamıştır. Deprem öncesi gökyüzünde meydana gelen renk ışınımlarının yeryüzünde meydana gelen depremlerden oluşan gaz çıkışlarıyla hiçbir alakası bile yoktur.

Ayrıca atmosfer katmanında yer alan İyonosferdeki evrensel çekim alanlarını değiştirici aletler yapan ülkelerde vardır. Alaska da ki Haarp teknolojisi, Tesla’nın çalışma teorilerini geliştirerek, gökyüzünden yeryüzüne elektro manyetik akımlar yollayarak yeryüzü kırık fay hatlarını harekete geçirebilir.

Aynı zamanda Haarp teknolojisiyle atmosfer olaylarına (yağmur) etki edilebilir.

Fakat unutulmamalıdır ki, gökyüzü olayları Allahın emrindeki melekler tarafından tabiat olayları kontrol edilir. Büyük bulutları melekler çeker, gökyüzünde bulutları çeken melekleri bazı parapsikolojik yeteneğe sahip olan insanlar görmüşlerdir.

Kuran-ı kerimin Rahman suresinin 5.,6.,8. ve 9. ayetler de gökyüzünün tartıyla oynamayın diye ayetler yer alır. Hangi ülke gökyüzündeki tartıyla oynarsa onun kaç misli fırtına, kasırga, sel ve depreme maruz kalır.

Zaten bir hadiste de bu açıklanmıştır. Peygamber efendimiz gökyüzünde bulut gördüğünde hemen dua ederdi, bunun sebebi gökyüzünden büyük ve görevli meleklerin yeryüzüne indiği işaretidir.

Bu konular parapsikolojik çalışmalar içerisindedir. Bu konuyla ilgili akademik çalışmalarımız mevcuttur.

 Biokinesis;  

Biokinesisler canlıların DNA kodlarını yazıp onları tedavi edebilirler. Vücutsal olayları kontrol yeteneğidir. Biokinesis yeteneğiyle insan vücudundaki saklı hastalıklar söylenebilir. Ve beyin onu otomatikman terapi edebilir. Biokinesis enerjisine sahip Türkiyede birçok insanla karşılaşılmıştır. Tırnak-El-Parmak-Ayak ve saçlara bakarak insan vücudunda bulunan tüm hastalıkları duru görüyle hisseden insanlar vardır. Bu kişilerin isimleri verilmeyerek, saklanılacaktır. Deprem öncesi vücut eklektiğinde farklılaşmalar yaşanır. Bazı insanlarda deprem öncesi bazı parapsikolojik enerjilerden dolayı ayaklarında, bacaklarında veya başka yerlerinde elektriklenme ve kasılmalar yaşayabilirler. Televizyon ekranlarında deprem öncesi vücutlarındaki elektromanyetik akımları hisseden insanlar çıkmıştır. Türkiye de sadece değil Dünya da bu tür hislere sahip çok insan vardır. Kocaeli ve Japonya depreminde bu olayları yaşayan 100 den fazla insanla konuştuk.

Chronokinesis;

Zamanı yavaşlatma, ileri-geri alma, bazen kısa süreli durdurma yeteneği olup, bu yeteneğe sahip olan çok az insan vardır. Bu yeteneğe sahip olan insanlar çok aşırı derece nostaljik aşk fenomenleridir. Zaman fenomenlerini yaşadıkları ana bağlı olarak, ruhsal güçleriyle değiştirmenin yanında, durdurma olayına girer. Zaman yönetimini kendi auralarıyla yaşadıkları zamanda durdurabilirler. Kader dondurulur, fakat değiştirilemez. Kuran-kerimin El-Keyf süresinde Ashabı keyf denilen yerde yani mağarada Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş, Kefeştatıyuş ve kıtmıyr 7 kişi ve köpekleri de zamanda durdurulmuşlardır.309 yıl kaderleri dondurulmuş, yani bekletilmişlerdir. Bu tür insanların duaları çok etkilidir.Astral seyehat ve Deja-vu bu katagoridedir.

Cryokinesis;

Termal atomları kontrol yeteneğidir. Sel ve bazı doğa olaylarını durdurma yeteneğine sahiptirler. Bu tür insanlar radyolojik ışınlara maruz kalsalar bile, vücutlarında hiçbir değişiklikler olmaz. Bu konu çok geniştir. Termal enerji üreten santrallerde uzun süreli çalışan kişilerin DNA larına girerek, doğan çocuklarında bu gizli yetenek oluşur. Suyun kendisini sevdiği bu yeteneğe sahip insanlar vardır. Bir yerde meydana gelen seli ALLAHIN fıtratlarına verdikleri yeteneklerle durdurabilen insanlarda yaşamaktadır. İstanbul un Üsküdar ilçesinde türbesi bulunan Aziz Mahmud Hüdayi H.z nin Seli ve suyu kontrol etme duasıyla fıtratı donatılmış derler. Yağmuru ve depremi durdurabilme yetenekleri vardır.

 

Electrokinesis;

Elektronları ve elektriği kontrol etme yeteneği olarak, elektronik beyin sahibi insanların üzerindeki biomanyetik aktivasyondadır. Ani elektrik çarpan insanlarda, daha sonradan görülür. Ani elektrik çarpan insanlarda farklı mistik olaylar yaşanabilmektedir. Bu tip insanlar yetenekleri hep saklarlar. Bu tip insanlarda çeşitli ve çok farklı yetenekler vardır. Bu tip yeteneğe sahip olan insanlara elektrik çarptığında beyin tepe çakrasını ve 3 göz çakrasını otomatik men açtığından çok şeyi önceden görebilir veya sezebilirler. Deprem öncesi bedenlerinde sebepsiz elektro manyetik akımlar sezerler. Deprem olacağını çok önceden sezebilirler. Dünya da onlarca örneği vardır.

Hydrokinesis;

Suyu kontrol etme yeteneğidir. Sulu ortamlarda yaşayan ve suyu kendilerine yaşam biçimi olarak seçen insanlarda bu yetenek vardır. Bu tür insanlar suya devamlı, vücutlarını temas ettirmek zorundadır. Ya da psikolojimken depresyona girmektedirler, bu yüzdende aldıkları anti depresanlar onlara fayda vermeyip, zarar verir. Sulu yerlerde yaşarlar, yani denizin, ırmağın ve gölün bulunduğu kıyılarda ya da çoğu denizcidirler, denizi çok severler, denizden ayrı kaldılar mı depresyona girerler. Vücutlarındaki tek tedavi şekli sudur. Hidroterapi en çok bu tip fıtratta olan hastaları tedavi eder. Bu tip insanlar hep deniz kenarlarında evleri vardır, ya da denizcidirler. Su gücünün yansımasından deprem olacağını hissederler. Daha çok Deniz, ırmak ve su birikintilerinin azalmasından veya sebepsiz çekilmesinden anlayabilirler.H.z Musa (a.s) nın, kızıldenizden geçerken ikiye ayrılması ve firavun ve askerlerinin kızıldenizde boğulması olayı.

Magnetokinesis;

Manyetik alan ve manyetizim kontrolüdür. Mıknatısları kontrol etmede magnetokinesistir. Manyetik alanlarda fazlaca bulunan insanlarda bu olgu oluşur. Ellerine aldıkları elektronik madde birden bire çalışabildiği gibi, durabilirde. Üzerine mıknatıs gibi demirler yapışır. Türkiyede bu tip yeteneğe sahip insanlar çoktur. Google, de bu tip insanların resmini görebilirsiniz. Metal olan tüm demirler üzerlerine yapışır. Bu tür insanlar insan vücudunda bulunan büyük hastalıkları ellerle çekebilme yeteneklerine 8 aşamalı Bioenerji dersleri aldıktan sonra kavuşabilirler. Deprem olmadan önce vücut mıknatıslarında çoğalmalar başlar.

Photokinesis;

Işığı oluşturan protonları ve ışığı kontrol yeteneği olarak çok az insanda bulunur. Türkiyede bir veya iki kişide bu yetenek vardır, biri elektrik ve elektronik mühendisidir, diğeri ise hurdacı bir gençte görülmüştür. Bunların isimleri saklanmaktadır. Deprem ışımalarını gözleriyle görebilmektedirler.

Psychokinesis (Telekinesis) ;

 Cisimleri hareket ettirme yeteneğidir. Bu yeteneğe sahip insanlar vardır. Bu tip insanlar çoktur, eğitimle de gelişebilir, telekinezi yeteneğe sahip türkiyede ve dünyada çok insan vardır, fakat hepsinin gücü birbirinden farklıdır. Televizyon ekranlarına çıkarak masayı veya herhangi bir objeyi havaya kaldıranları izlediklerimizde, kullandıkları ilimlerin onlar için tehlikeli olduğunu gördük. Çevrelerinde onlara yardım eden güçleri biz görebiliyoruz. Kendilerine mentalist adını taktıkları bu kişiler kullandıkları güçlerin onlara gelecekte nelere mal olacaklarını bilmiş olsalardı bir daha bu çalışmalara girişmezlerdi.

 

Pyrokinesis;

Ateş ve benzeri sıcak plazmaları kontrol yeteneğidir. Plazma tik enerji yoğunlaşmasını algılarlar. Türkiyede bu tip yeteneğe sahip olan kişiler vardır.Siirt,urfa ve ülkemizin birçok şehrinde bu tip yeteneğe sahip insanları Metafizik uzmanı Gökhan Hani canlı olarak izlemiştir.

Evlerinde hep yangın çıkar, nereye giderlerse gitsinler ya o evin perdesi tutuşur ya da tahta olan herhangi bir şey. Deprem olmadan önce bu güçlerini kaybederler.

 

Terrakinesis;

Toprağı ve toprak olaylarını kontrol yeteneğidir. Bazı tarla çalışanlarda ve çiftçilerin ruh spiritüalinde bu yetenek vardır. Meydana gelecek depremi, topraktaki değişimlere bakarak sezebilirler.

Umbrakinesis;  

Buda Photokinesisin tersidir... Işığı nötralize etmeye... Karanlık oluşturmaya yarar... Deprem ışınlarıyla savaşmayı düşünürler.

Thermokinesis;

Cyrokinesisin tersidir. Sıcaklık arttırmaya ısıtmaya yarar. Havada ki ısı değişiminden kaynaklanan bağıl nem oranından deprem olacağını önceden sezebilirler.

Lygrokinesis;

İç enerji kontrol etme. Pis-Balı, Güç Kalkanı gibi özellikleri vardır. Deprem olmadan önce çok derin içe kapanıp, komaya girecek şekilde rahatsızlanırlar.

Gravitakinesis;

Yerçekimi etkisini kontrol etme... Depremleri ilk fark eden kişilerdir. Bu tip fıtrata sahip olan kişilerin topukları, ayakları veya bedenlerinde elektriklenme olarak depremi önceden hissedebilirler.

Geokinesis;

Terrakinesis olarak ta bilinir... Fiziksel olarak yeryüzüne etkiyi kapsar, deprem olaylarını zihniyle kontrol edebilir. Deprem olmadan önce derin bir hüzne ve sebepsiz sıkıntıya girerler. Deprem olmadan önce sezerler.

 

Chlorokinesis;

Bitkiler üzerinde etki... Bitkilerle telepatik ve empatik ruhsal iletişime geçer. Bitkilerin ruhsal duruşlarına göre depremi önceden algılayabilirler.

Audiokinesis;

Ses dalgalarını Kontrol etme... Bu yetenek daha çok yunus balığı eğitmenlerinde ve hayvan hipnotizörlerinde bulunur. Atmosferde serbest hareket eden ses dalgalarından depremi önceden duyabilirler. Parapsikolojik anlamda duyu işiti gücüne sahiptirler. Yani zihin kulakları çok esnektir.

Aerokinesis;

Rüzgârı Kontrol Etmek... Bazı insanların ben rüzgarın gelişiyle neşelenirim, yada rüzgarın oğluyum sözü mecazi olsa da bu olayın gerçeklik payı vardır. Deprem oluş şekliyle rüzgârı kabartır olmasından dolayı, meydana gelecek depremleri rüzgârın geliş, gidiş yönünden ve rüzgar paniklemesinden hissedebilirler.

 

Ayrıca deprem olmadan önce iç sezisi veya duru görüsü gelişmiş kişiler rüyalarında olacak depremi görebilirler. Deprem olacak hissine kapılabilirler. Deprem olmadan önce bazı kerameti olan yatır veya ziyaret evliyaları hizmete gelerek, bazı kişileri, bebekleri veya deprem olacak yerin hasarlarını azaltabilirler. Bu konular her ne kadar bilimsel olmasa da; bu olayları yaşayan bilime sonsuz inanan insanlarda görmüş ve şaşkınlıklarını gizleyememişlerdir. Zaten her şeyi akılla açıklamak, yetersizliktir. Akıl zaten bu dünya ya açıklamaya yetmez, seziler işin içine girmemiş olsa, akıl hiçbir işe yaramayan mantık olarak kalır.

 

Metafizik uzmanı Gökhan Hani.

Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy