Nümeroloji nedir?

Nümeroloji eski uygarlıklardan bize aktarılan kadim bir kendini bilme ve yaşama sanatı rehberidir, yani hayatın, evrenin ve bedenimizin kullanma kılavuzudur. Yaratılış ses ile meydana geldiğinden dolayı ruh varlıkları doğmadan önceki ahiret boyutunda, harfleri ve sayıları kendilerine bir karakter kompozisyonu oluşturmak üzere kişisel ezgisinin notaları olarak kullanırlar. Çakra sistemini ve reenkarnasyon yasasını temel alan modern nümeroloji, Ayurveda, Ebced, Kabala ve Pisagor ekolü gibi değişik köklerden beslenir. Harflerin önceki hayatlardan getirilen fıtrat özelliklerine ve doğum tarihindeki sayıların ise bu hayatta gerçekleştirilmesi hedeflenen unsurlara işaret ettiğini savunan Anadolu Nümerolojisi akımı hem Doğu'daki hem de Batı'daki değişik uygarlıkların nümerolojilerini kendi bünyesinde sentezlemektedir. Bu eğitim hem konunun uzmanları hem de yeni başlayanlar için vazgeçilmez bir klavuz niteliği taşımaktadır.

Nümeroloji ne işe yarar?

Son zamanlarda sıkıntılarınız çoğaldı mı? Evde işte sosyal hayatınızda anlaşmazlıklar kavgalar artıyor mu? Kendinizi günbegün daha huzursuz daha stresli hissediyor musunuz? Hiçbir işe yetişemeyip sürekli birikmiş iş yığını altında bunalıyor musunuz? İyi tanıdığınızı düşündüğünüz dostlarınız bambaşka bir kişiliğe bürünüp sizden enerji çalmaya mı çalışıyor?

Kadim Nümeroloji bilimi bütün bu soruların cevaplarını çakralar sistemine başvurarak vermektedir. Dönemsel olarak yaşanan enerji blokajlarının tespitini ve oluşum sebeplerinin izini önceki hayatlardan gelen karmik borçlarınıza değin süren bir analiz sonucunda, sorunlarınızın altında yatan dinamiklere dair farkındalık geliştirebilir ve özgürleşebilirsiniz.

Böylece karşı cinsle olan ilişkilerinizde insanı bıktırırcasına tekrar eden aynı tip senaryolardan kurtulup hayatınıza yön verebilirsiniz. Yakın ve uzak geleceğinize dair hayatın size neler getireceğini, doğmadan önceki yaşam planınıza dair püf noktaların ipuçlarını yakalamak istiyorsanız, nümeroloji sizleri hem kendinizin hem de başkalarının bütün yönlerini ortaya dökmeye davet ediyor. Ex numeris fortuna (kaderimiz sayılardadır,yani sayı yasadır).

Bizler “düzen” anlamına gelen bir kozmosta yaşıyoruz. Atomdan güneş sistemine kadar bütün kainat bir düzen içindedir. Ve düzenin olduğu yerlerde tesadüflere yer yoktur. İnsanlar asırlardır bu düzenin sırlarını ve onu çözebilecekleri formüller bulmaya çalışıyorlar. Zamanla Spiritüel bir öğreti olan “numeroloji” ortaya çıkmıştır. Bu öğreti hem astrolojide hem de diğer gelecek habercisi sistemlerde (örn. tarot), ayrıca da değişik mitolojilerde, efsanelerde ve dinlerde önemli bir yere sahip olmuştur. Sayıların anlamını konu alan eski bilgelik, Maya Uygarlığı, Mısırlılar, Kaldeliler, Sümerliler ve Yunanlılar tarafından çok kullanılırdı. 

(Pisagor, kâinattaki her şeyin belli ölçülere ve sayıları göre düzenlendiğini savunmaktaydı.)

Numeroloji sayesinde, kişisel yaşam görevinizi öğrenebilir, kariyerinizi ve ilişkinizi etkileyebilecek bir hayat planı oluşturabilirsiniz. Ayrıca isminizin analizini yaparak / yaptırarak kendiniz hakkında daha çok şey öğrenebilirsiniz. 
“omen est omen” Latince bir deyimdir ve “ad işarettir” anlamına gelir. Bu deyim, insanın isminin yine onun kaderiyle yakın bağlantıda olduğunu dile getirir. 

Adımız tesadüf değildir o, bizlere doğum haritası misali, kaderimizi açıklar. Birçok sanatçı, adlarının yaptıkları sanata uymadığını düşünerek, onu değiştirmek ister ve kendilerine yeni bir ad koyarlar. Onlara göre bu yeni isimle sanatlarını daha güzel ifade edecekler ve daha çok başarılı olacaklardır. 


Numeroloji ve tezatlar

Aslında numeroloji bilinen en eski bilimdir, çünkü başlangıçta tek bir şey vardı: “bir” veya teklik. Bu teklik Tanrı olarak da adlandırılırdı. Mitolojiye bakıldığında bu cennet sayılırdı, ta ki Âdem ve Havva “farkındalık ağacından” yiyip, iyiyi ve kötüyü fark edene kadar, yani tezatlığa, ikiliğe düşene kadar. Ve böylece algılamamızda tezatlar önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Hayatta her şeyin iki yüzü vardır: yüksek – alçak, şişman – zayıf, karanlık – aydınlık, zengin – fakir, erkek – kadın, savaş – barış vs. Dünyada tek bir yüzü olan hiçbir şey yoktur. 

“İki” böylece ilk eşi (çifti) oluşturmuş ve evrensel geometrinin, bilimsel – analitik dünyamızın öncüsü olmuştur. Diğerleri gibi bizim çağımız da iki sayısına oldukça bağlıdır, çünkü o ayırır, böler ve ayırt eder. Temel sayılar (1 – 9)


Sayı 1

İlk tek haneli sayı, başlangıcı ve yaratılışı sembolize eder. Bilim bunu ilk enerji ışını olarak ifade ederdi. 1 sayısından tüm diğer rakamlar çıkar, daha doğrusu onu takip etmektedirler. Ezoterik açıdan bakıldığında o kök prensibi, tanrısal normdur. “Ben varım” söylemini temsil eder ve her şeyin birimi veya ölçüm cetvelidir. 

1 sayısı erkek sayılır: aktif, atak, yaratıcı. 1’in sembolü nokta işaretidir.


Sayı 2

1 sayısı tezatlığa düştüğünde, 2 rakamı ve böylece tamamlanmış bir eş (çift) oluşur. Ancak 2 sayısının amacı teklik değil, bütünlüktür. Vücudumuzdaki birçok organın – özellikle iletişim veya çiftleşmeyle ilgili olanların – eşi vardır. Örn. Akciğer kanadı, böbrekler veya üreme organları. Bu yüzden 2 sayısı dişi taraftır ve anaçtır. Sabırlı, duyarlıdır, kolay uyum sağlar, denge ve uyum arayışını temsil eder. 

2’nin sembolü: iki ucu olan çizgi. 


Sayı 3

3 sayısı toplumsal iletişimi temsil eder. O, eşten dışa doğru yönelip, 1 ve 2’nin özelliklerini birleştirir. Bu sayı iletişim ihtiyacını ve yaşama katılma isteğini güçlü bir şekilde dile getirmektedir. Hıristiyanlığa göre bu sayı tanrısal bir sayı olup Tanrı – Baba (İsa) – Kutsal Ruh üçlük bütününü simgeler. 

3 sayısının temsil ettiği başka üç bütünler de vardır: baba – anne – çocuk, doğum – yaşam – ölüm, beden – zihin – ruh veya bilinç üstü – bilinç – bilinçaltı. 

3’ün sembolü: Piramit veya üçgen (ilk kapalı şekil).


Sayı 4

Başka hiçbir sayı sağlamlığı ve dayanıklılığı bu kadar ifade edemez. 4 sayısının sembolü kare şeklidir. Onda kurallar, sistemler, düzen ve güven saklıdır. 

Bildiğiniz gibi 4 tane ana yön, 4 element ve 4 mevsim vardır. Ezoterik açıdan 4, yaratılış efsanesinin günüdür, çünkü mitolojiye göre yer 4. günde yaratılmıştır. 

İki sayısında olduğu gibi 4 sayısı da denge ve uyum yayar. 


Sayı 5

5 el ve 5 ayak parmaklarına sahibiz. 5 sayısı, 1 ve 9’un tam ortasında yer alır. Piramit şekli bu sayının da sembolü sayılır. Piramidin yükselen sol çizgisinin üzerinde 1 ve 2 sayıları, tepesinde taç olarak 3 sayısı, alçalan sağ çizgisinin üzerinde ise 4 ve 5 sayıları bulunur. 5’in başka bir sembolü ise 5 şualı yıldız işaretidir. Eğer bu işaretin tepesi yukarı gösterirse, bu beyaz, yani iyi sihirli (büyülü) güçlere işaret eder, eğer tepesi aşağıyı gösterirse, kara büyüyü, negatif sihirleri vs. anlatır. 5 sayısı 3 kişilik küçük bir ailenin dışına çıkarak, artık bir grup oluşturmuştur.

Sayı 6

Bu sayı da denge ve uyumu çabalar. Sembolü altı uçlu yıldızdır ve bu sembol zamanında Yahudileri büyük acılar çektirmiştir, çünkü o Hitler rejiminde Yahudi yıldızı olarak deklare edilen Davut yıldızıdır. Bu yıldız eski çağlarda “bilgelerin taşı” olarak bilinirdi. 

Altı uçlu yıldız iki içi içe çizilmiş üçgen şeklidir. Bir üçgenin tepesi yukarı, diğerininki ise aşağı doğru bakar. Burada gizli olan anlam şudur: Tepesi yukarıda olan üçgen, insanlığın Tanrı’ya ulaşma çabasını, tepesi aşağı bakan üçgen ise, Tanrı’nın yukarıda olduğunu ve insanlığa giden temeli oluşturduğunu ifade eder. 

Bal petekleri de 6 köşelidir ve mümkün olan en tasarruflu düzene işaret eder. 


Sayı 7

Mitolojide, efsanelerde ve masallarda sıkça rastladığımız bir sayıdır: 7 cüceler, 7 gök vs. 

Bedenimizde 7 tane ayrı Çakra (enerji merkezleri) bulunulur. 

İnsan her 7 senede bir gelişim devresi yaşar: 7 yaşında okula başlar, 14 ergenlik yaşıdır, 21 yaşında yetişkin olur, 28 yaşında aile yaşamı başlar (bu 35 -42 yaşına kadar uzayabilir) ve 49 yaşında (7x7) ise tamamlanmış olur. Ve sonra bu sirkülasyon yeniden başlar, hem de daha yüksek bir gelişim aşamasında ve bu yaşa kadar edinilen tecrübeler hazinesi kullanılarak. Bu yüzden 7 sayısı kutsal sayı olarak adlandırılırdı. 


Sayı 8

8 sayısına güç, imparator ve kral, Tanrı ve sonsuzluk ( " = sonsuzluk işareti) ve bunların yanında yine sağlamlık ve dayanıklılık (2x4) yazılmıştır. Yatay veya çapraz haldeki sekiz bir sihir işareti olup, aynı zamanda şifalı enerji yayan Tibet sekizi olarak da bilinir. 8’in ortası bir X işaretidir, bu da Kineziyoloji’de beyin-entegrasyonu için önemli bir semboldür. 

Sayı 9

Dokuz, tek haneli sayıların en büyüğüdür. O, bitirmeyi veya tamamlamayı ifade eder. Ondan sonra yeni bir devre başlar, örn. 10’dan 19’a kadar. O, başka bir devreye geçişi simgeler. 

Kişisel Sayılar

Doğumumuzla birlikte 4 ayrı kişisel sayılarla bütünleşmekteyiz. Bu sayılar, bir doğum haritası gibi, yaşamımızda öğrenmemiz gereken derslerle ilgili bizleri aydınlatır. Bu 4 kişisel sayılar doğum tarihimiz ve ismimizin birleşiminden oluşmaktadır. Bunlar, 

1. kişisel sayımız: çevremizle olan ilişkimizi tasvir eder, 

2. ruh sayımız: gerçek dileklerimiz ve beklentilerimizle ilgili bilgi verir, 

3. yaşam çizgisi sayımız: gerçek kaderimizi açığa çıkartır, 

4. kader sayımızdır ve gelecekte yaşamımızı hangi esaslara bağlı olarak düzenlememiz gerektiğini gösterir.Kişisel Sayımız

Bu sayı, şahsımız ve çevremizle olan ilişkiyi tasvir eder. Böylece diğer insanlar üzerinde nasıl bir etki yaptığımızı, onların bizimle ilgili izlenimlerini ve davranışlarımızın çevremiz tarafından nasıl değerlendirildiğini öğrenmiş oluruz. 

Kişisel sayı, isimdeki ünsüz harflerden meydana gelir. (İsmin tamamı alınır.)


Ruh Sayımız

Ruh sayımız, ruhumuzdaki gerçek dileklerimiz ve beklentilerimiz, davranışlarımızın sebebini oluşturan hedef ve ideallerimiz hakkında bizi bilgilendirir. 

Bu içsel tetikleyiciyi tanıdığımızda ancak, gizli özlem ve içsel güçlerimizle davranışlarımız arasında bir uyum yakalayabiliriz. 

Ruh sayısının temeli, isimdeki ünlü harflerdir. (İsmin tamamı alınır.)


Yaşam Çizgisi Sayımız

Gerçek kaderimizi açıklar ve yaşamda asıl öğrenmemiz gerekeni gösterir. Bu sayı, yaşam yolumuzdaki provokasyonlar, şanslar ve başarı olanakları ile ilgili bizi bilgilendirir. Hayatta hangi dersleri edinmemiz gerektiğini bildiğimiz sürece bunları sahiden gerçekleştirmemiz mümkün olur. Yaşam Çizgisi sayımız bize ayrıca dünyadaki yerimizi ve gelişme olanaklarını gösterir. Sayı, ismin tamamındaki harflerden oluşur. 

Kader Sayımız

Kader sayımız, gelecekteki yaşantımızı hangi esaslara bağlı olarak sürdürebileceğimizi gösterir. Ayrıca var oluşumuzu şekillendiren ve önümüzdeki yolu etkileyecek olan şartları ve fırsatları da tanıtır. Doğuştan beri sahip olduğumuz beceri ve yetenekler daha net anlatılır. 

Kader sayısı, doğum tarihimizden (gün + ay + yıl) meydana gelir. İsim Analizi

İsimlerin numaralı, sayısal titreşimini öğrenmek için, alfabenin her harfine bir sayı değeri verilmiştir. 

A = 1, B = 2, C =3…., I = 9, J = 10 / 1 (10’un çapraz toplamı = 1), K = 11 / 2 (11’in çapraz toplamı = 2), S = 19 / 1 (1+9 =10 = 1), T = 20 / 2, U = 21 / 3, Z = 26 / 8. Bu hesaplamaya göre şu harf / sayı tablosu oluşur: 

1 = A, J, S 

2 = B, K, T 

3 = C (Ç), L, U (Ü) 

4 = D, M, V 

5 = E, N, W

6 = F, O (Ö), X 

7 = G (Ğ), P, Y 

8 = H, Q, Z 

9 = I (İ), R 

9’dan büyük sayıların mutlaka çapraz toplamı alınır ve tek haneli temel sayı elde edilir. 

Örnek: MERVE isminin sayısal titreşimi 9’dur. (4+5+9+4+5 = 27 = 2+7= 9)

 

11, 22, 33, 44, 55… gibi tekrarlı sayılar kısaltılmamaktadır, çünkü onlar kılavuz sayılardır. Ve tasvirleri ona göre yapılır. Örneğin 33’ün çapraz toplamı 6 eder. Sonuç, temel sayısı 6 ve kılavuz sayısı 33 arasında gidip gelmektedir. Kılavuz sayısı daha güçlüdür. İsmini temsil ettiği insandan büyük beceriler talep eder, hatta en yüksek kazanç (başarı) olanakları da sunabilir.
  

Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy